Giới thiệu chung

BỘ MÔN SINH HỌC ĐỘNG VẬT

Địa chỉ: P 202 Nhà khoa Chăn nuôi, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

Bộ môn Động vật học được thành lập năm 1956 ngay từ những ngày đầu thành lập Trường Đại học Nông Lâm; là một trong những Bộ môn đầu tiên của khoa Chăn nuôi Thú y.Từ năm 1965 đến 1968, bộ môn trực thuộc khoa Thú y.Từ năm 1969 đến 1984, bộ môn thuộc khoa Các khoa học chung (sau đó khoa đổi tên là khoa Khoa học cơ bản).Từ 1984 đến 2006 sau khi khoa KHCB bị giải tán, bộ môn được ghép với 2 bộ môn: Sinh lý gia súc và Hóa sinh động vật trở thành Bộ môn Sinh lý-Sinh hóa-Động vật thuộc khoa Chăn nuôi-Thú y.Tháng 1 năm 2007, khoa Chăn nuôi-Thú y bị giải tán. Bộ môn được tái lập và mang tên Bộ môn Sinh học Động vật, thuộc khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng Thủy Sản, nay thuộc khoa Chăn nuôi.

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng bộ môn

ThS. Dương Thu Hương, Phó trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Vinh, giảng viên

ThS. Trần Bích Phương, giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Mai, kỹ thuật viên

 

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

 

Đại học

Động vật học

Sinh học đại cương

Đa dạng sinh học

Động vật học không xương sống

Động vật học có xương sống

Tiến hóa và đa dạng sinh học

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

Nghiên cứu chế phẩm probiotic sử dụng cho chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

Ứng dụng công nghệ di truyền phân tử trong chăn nuôi

 

Sinh thái và tập tính động vật

 

ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ THỰC HIỆN

 

Cấp quản lý

Số lượng

Nhà nước

02

Bộ, Tỉnh và tương đương

05

Học viện

15

Hợp tác quốc tế

02

 

XUẤT BẢN

 

Tạp chí trong nước

15

Tạp chí nước ngoài

07

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: