Danh sách cán bộ

TT

Họ tên

Bộ môn_Tổ
 công tác

Ngạch cán bộ công chức_viên chức_Tổ
chức_Đoàn_Thể

GV
 Thạc sỹ

GV
 Tiến Sỹ

Khối hỗ
 trợ, PV

1

Vũ Đình Tôn

Chăn nuôi chuyên khoa

GS.2018, Giảng viên cao cấp, Trưởng  khoa, Giám đốc TTNCLN&PTNT

     

2

Trần Hiệp

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính, Trưởng BM, Phó ban KHCN

 

Tiến sỹ

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính

 

Tiến sỹ

 

4

Nguyễn Xuân Trạch

Chăn nuôi chuyên khoa

GS 2016, Phó giám đốc, Giảng viên cao cấp

     

5

Vũ Thị Thuý Hằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

6

Lê Hữu Hiếu

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

7

Nguyễn Thị Dương Huyền

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

8

Nguyễn Hùng Sơn

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

9

Hoàng Anh Tuấn

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

10

Nguyễn Thị Xuân

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

11

Nguyễn Ngọc Bằng

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

12

Đào Thị Hiệp

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên

Thạc sỹ

   

13

Đỗ Đức Lực

Di truyền Giống gia súc

PGS 2018, Giảng viên chinh, Phó trưởng khoa, Trưởng BM

     

14

Đinh Văn Chỉnh

Di truyền Giống gia súc

Phó Giáo sư 1996, Giảng viên cao cấp

     

15

Phan Xuân Hảo

Di truyền Giống gia súc

PGS 2010, Giảng viên cao cấp, Phó ban Quản lý đào tạo

     

16

Nguyễn Chí Thành

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

17

Nguyễn Thị Châu Giang

Di truyền Giống gia súc

Kỹ thuật viên

   

Thạc sỹ

18

Nguyễn Hoàng Thịnh

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

19

Hà Xuân Bộ

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

20

Chu Tuấn Thịnh

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

21

Đỗ Thi Huế

Di truyền Giống gia súc

Giảng viên

Thạc sỹ

   

22

Nguyễn Thị Nguyệt

Sinh học động vật

Giảng viên CC, Trưởng BM

Thạc sỹ

   

23

Dương Thu Hương

Sinh học động vật

Giảng viên, phó BM

Thạc sỹ

   

24

Nguyễn Thị Vân Trang

Sinh học động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

25

Nguyễn Thị Vinh

Sinh học động vật

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

26

Trần Bích Phương

Sinh học động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

27

Nguyễn Thị Mai

Sinh học động vật

Kỹ thuật viên

   

Thạc sỹ

28

Bùi Quang Tuấn

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2007, Trưởng BM, Giảng viên cao cấp

     

29

Bùi Văn Định

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên chính

 

Tiến sỹ

 

30

Nguyễn Thị Tuyết Lê

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên chính, phó Bộ môn

 

Tiến sỹ

 

31

Đặng Thuý Nhung

Dinh dưỡng và Thức ăn

PGS 2015, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng TN, CTCĐ

     

32

Lê Việt Phương

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

33

Nguyễn Thị Huyền

Dinh dưỡng và Thức ăn

Giảng viên

 

Tiến sỹ

 

34

Hoàng Thị Thu Hiền

Dinh dưỡng và Thức ăn

Kỹ sư

   

Đại học

35

Đặng Thái Hải

Hoá sinh động vật

PGS 2010, Giảng viên cao cấp, Trưởng BM

     

36

Ngô Thị Thùy

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

37

Bùi Huy Doanh

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

38

Đinh Thị Yên

Hoá sinh động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

39

PhạmThị Thu Hà

Hoá sinh động vật

Kỹ sư

   

Đại học

40

Nguyễn Bá Mùi

Sinh lý - tập tính động vật

PGS 2007, Giảng viên cao cấp

     

41

Cù Thị Thiên Thu

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên chính, Trưởng BM

 

Tiến sỹ

 

42

Nguyễn Thị Phương Giang

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên, Phó BM

 

Tiến sỹ

 

43

Đàm Thị Dung

Sinh lý - tập tính động vật

Kỹ sư

   

Đại học

44

Nguyễn Bá Hiếu

Sinh lý - tập tính động vật

Giảng viên

Thạc sỹ

   

45

Phạm Kim Đăng

Sinh lý - tập tính động vật

PGS 2018, Giảng viên chinh, Phó trưởng khoa, GĐ TTGVNCLC, Bí thư chi bộ

     

46

Lương Quốc Quân

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

47

Lê Thị Thu Nhàn

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

48

Nguyễn Thị Thu

Văn phòng

Chuyên viên

   

Đại học

49

Nguyễn Thương Thương

Văn phòng

Chuyên viên

   

Thạc sỹ

50

Bùi Thị Bích

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

51

Vũ Thị Ngân

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

52

Vũ Trà My

Phòng TN Trung tâm

Kỹ sư

   

Thạc sỹ

53

Bùi Hữu Đoàn

Chăn nuôi chuyên khoa

PGS 2010, Giảng viên cao cấp

     

54

Hán Quang Hạnh

Chăn nuôi chuyên khoa

Giảng viên chính, Phó BM, Phó Giám đốc TTNCLN&PTNT

 

Tiến sỹ

 

55

Nguyễn Công Oánh

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Tiến sỹ

56

Nguyễn Văn Duy

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

57

Lê Thị Hồng Vân

Trung tâm NCLN PTNT

 Kế toán trung tâm

   

Đại học

58

Nguyễn Thị Phương

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

59

Hoàng Ngọc Mai

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

60

Phan Đăng Thắng

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Thạc sỹ

61

Nguyễn Đình Tiến

Trung tâm NCLN PTNT

 Nghiên cứu viên

   

Đại học

62

Đỗ Thị Phương

Trung tâm NCLN PTNT

Nghiên cứu viên

     

63

Nguyễn Thị Xuyên

Hợp đồng thời vụ

 Tạp vụ

   

Trung cấp

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: