Nghiên cứu khoa học

 

4.1. Hướng nghiên cứu

 - Hóa sinh dinh dưỡng vật nuôi

 - Giảm thiểu stress nhiệt ở vật nuôi.

- Sử dụng khẩu phần protein thấp có bổ sung axit amin không thay thế trong chăn nuôi gà.

- Trao đổi ion và điều hòa hoạt động của tinh trùng; bảo quản tinh

4.2. Một số thành tựu nghiên cứu

   - Ảnh hưởng của khẩu phần protein thấp được bổ sung D,L-metionin và L-lyzin.HCl đến sức sản xuất của đàn gà Isa Brown thương phẩm giai đoạn từ 23 đến 40 tuần tuổi.

   - Ảnh hưởng của rơm xử lý bằng ure đến số lượng vi khuẩn, protozoa và sản phẩm lên men trong dạ cỏ bò.

   - Đáp ứng của đàn gà thịt COBB 500 với khẩu phần protein thấp được bổ sung một số axit amin không thay thế.

- Đặc điểm điều hòa của các kênh trao đổi canxi nội bào và ảnh hưởng của bảo quản tinh dịch nhiệt độ thấp ở tinh trùng lợn

4.3. Một số đề tài đã chủ trì và tham gia trong những năm gần đây

1. Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình (2019)

2. Nâng cao sức khỏe và năng suất của đàn bò sữa nuôi tại Việt Nam (2016 – 2018)

3. Năng suất và giá trị dinh dưỡng của giống cỏ Taiwanese Napier nhập từ Thái Lan trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2016)

4. Đánh giá khả năng sinh trưởng và giá trị dinh dưỡng của cây đậu Mèo (Mucuna pruriens) dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại (2016)

5. Khảo sát giá trị dinh dưỡng của một số cây họ đậu bằng thí nghiệm tiêu hóa in vivo (2015)

6. Thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nito và dẫn xuất purin trong nước tiểu của dê khi cho ăn cây keo dậu (Leucaeana leucocephala) và cây Stylo Stylosanthes (2015)

7. Đánh giá khả năng thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nitơ và dẫn xuất purine ở dê khi cho ăn cây họ đậu Leucaeana leucocephala hoặc Stylosanthes guianensis (2014)

8. Xác định hoạt lực và tỷ lệ tinh trùng kì hình của dòng lợn Piétrain kháng stress trong môi trường bảo quản tinh dạng lỏng nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao-Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2013)

9. Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang (2009 – 2011)

10. Nghiên cứu sự biến đổi của các chỉ tiêu sinh hóa máu trên đàn vịt đẻ khi bị nhiễm độc Aflatoxin B1(2010)

4.4. Các công trình khoa học được công bố trong những năm gần đây

4.4.1. Tiếng Việt

TT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm công bố

Tác giả/đồng tác giả

1

Nghiên cứu các mức năng lượng và protein trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho bê lai F1 (BBB x lai Sind) giai đoạn 6 – 12 tháng tuổi

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 107

2020

Đặng Thái Hải

2

Cân bằng anion và cation trong khẩu phần chăn nuôi bò sữa

Proceeding hội thảo Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò

2018

Đặng Thái Hải

3

Năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Taiwanese

Napier nhập từ Thái Lan trồng tại Học viện Nông nghiệp

Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Số 4 – 2017: 462-470.

2017

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

4

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi và cây lạc dại khô trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn, chuyển hóa ni tơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê

Tạp chí KHKT Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam. Số 213 – tháng 11, năm 2016: 54-59.

2016

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

5

Ảnh hưởng của mức thay thế cỏ voi (Penisetum purpureum) bằng thân lá cây đậu mèo (Mucuna pruriens) trong khẩu phần đến thu nhận, tiêu hóa tức ăn và chuyển hóa ni tơ trên dê

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Số 1 – 2016: 46-53.

2016

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

6

Thực trạng bệnh viêm ruột tiêu chảy trên đàn chó nuôi tại Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và thử nghiệm điều trị.

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T.23, S.8

2016

Đinh Thị Yên

7

Thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê khi cho ăn Leucaeana leucocephalaStylosanthes guianensis.

Tạp chí khoa học và

Phát triển; Số 6-2015: 913-920

2015

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

8

Thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê được bổ sung cây họ đậu (Fabaceae) trong khẩu phần

Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, số 10, Tr: 64-70

2015

Đặng Thái Hải

Ngô Thị Thùy

Bùi Huy Doanh

9

Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ và các tổ hợp lai giữa dê đực F1 (Boer x Bách Thảo), F2 (Boer x Bách Thảo) với dê Cỏ nuôi tại Bắc Kạn

Tạp chí khoa học và

Phát triển; Số 8

2014

Đặng Thái Hải

10

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ấp nở trứng gà

Tạp chí khoa học và

Phát triển; Số 3

2014

Đặng Thái Hải Ngô Thị Thùy

11

Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Yên Bái

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 23

2012

Đặng Thái Hải

12

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Yên Bái

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 22

2012

Đặng Thái Hải

13

Khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của gà chùm lông đầu Lục Ngạn – Bắc Giang

Tạp chí KHKT Chăn nuôi, số 4

2012

Bùi Huy Doanh

4.4.2. Tiếng Anh

TT

Tên công trình

Nơi công bố

Năm công bố

Tác giả/đồng tác giả

1

Feed preference response of weaner bull calves to Bacillus amyloliquefaciens H57 probiotic and associated volatile organic compounds in high concentrate feed pellets

Journal of Animal Science, in press

2020

Ngô Thị Thùy

2

Volatile organic compound profiles associated with microbial development in feedlot pellets inoculated with Bacillus amyloliquefaciens H57 probiotic

Animal Feed Science and Technology, in press

2020

Ngô Thị Thùy

3

Influence of semen storage on the responsiveness to a sensitizer of receptor-gated intracellular calcium channels in boar spermatozoa

Proceeding of Reproduction in Domestic Animals

Vol. 54 • S2

2019

Bùi Huy Doanh

4

In vitro-ageing in boar spermatozoa increases calcium release from intracellular stores by sensitizing receptor-gated channels

Proceeding of Reproduction in Domestic Animals

Vol. 54 • S1

2019

Bùi Huy Doanh

5

Ruminal pH and diet preference response to Bacillus amyloliquefaciens H57 probiotic in steers

Proceeding of the 18th Asian-Australian animal production congress

2018

Ngô Thị Thùy

6

Diet preference and ruminal pH effects associated with irradiated versus live probiotic spores of Bacillus amyloliquefaciens H57 in pellets for steers

Proceeding of the 18th Asian-Australian animal production congress

2018

Ngô Thị Thùy

7

Bacillus amyloliquefaciens H57 alters diet preference and ruminal pH in steers

Proceeding of the 32nd biennial conference of the Australian society of animal production

2018

Ngô Thị Thùy

8

Characterization of calcium gated channels in boar spermatozoa

Proceeding of Reproduction in Domestic Animals

Vol. 53 • S2

2018

Bùi Huy Doanh

9

Characterization of inositol trisphosphate receptors in boar spermatozoa

Proceeding of Reproduction in Domestic Animals

Vol. 53 • S1

2018

Bùi Huy Doanh

10

Receptor-mediated control of intracellular calcium stores in boar spermatozoa

Proceeding of 11th Graduate School Days

2018

Bùi Huy Doanh

11

The effects of diet preference on feed intake, digestibility and nitrogen balance of sheep given Iseilema spp. (Flinders Grass) hay and/or Desmanthus leptophyllus cv. JCU 1 ad Libitum

Proceeding of the international tropical agriculture conference

2017

Ngô Thị Thùy

12

Characterization of calcium regulation in boar spermatozoa and the influence of sperm storage in vitro

Proceeding of 10th Graduate School Days

2017

Bùi Huy Doanh

13

Impact of centrifugation stress on boar sperm kinetics and energy metabolism

Proceeding of Reproduction in Domestic. Animal50 -S1

2015

Bùi Huy Doanh

14

The relationship between ATP content and motility of boar spermatozoa during prolong incubation and long-term storage

Proceeding of Reproduction in Domestic. Animals 49,S1

2014

Bùi Huy Doanh

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: