PGS.TS. PHAN XUÂN HẢO

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chức vụ: Phó Trưởng ban QLĐT
Ngành học: Chăn nuôi
Thông tin liên hệ: 04.6261.7612               
Email: pxhao [at] vnua.edu.vn
 
 
Quá trình đào tạo Quá trình công tác Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học/cao đẳng

Hệ đào tạo: Đại học

Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Bạch Nga

Ngành học: Chăn nuôi                

Nước đào tạo: Bạch Nga (Liên Xô cũ)               Năm tốt nghiệp: 1987

2. Sau đại học

-        Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi                   Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-        Tiến sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi                 Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-        Tên luận án: Đánh giá năng suất sinh sản, sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của lợn Landrace và Yorkshire có các kiểu gen halothan khác nhau

3. Ngoại ngữ

1.  Tiếng Nga

2.  Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: sử dụng được

Mức độ sử dụng: sử dụng được

 

 
 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 
 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1987-1989

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Giảng viên tập sự

1989-2005

Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Giảng viên

2005-2010

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

GVC. TS. Trưởng BM

2010- 2012

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

PGS. GVC. TS. Trưởng BM

4 –12/2012

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Phó Viện trưởng Viện ĐT SĐH

2012 - nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban QLĐT

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia.

  TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Đánh giá các tham số thống kê di truyền và xây dựng chỉ số phán đoán đối với năng suất sinh sản của lợn nái ngoại nuôi tại một số cơ sở giống miền Bắc

1999

 -

2000

Cấp Bộ

Tham gia

2

Ứng dụng kỹ thuật PCR trong việc xác định gen Halothan ở lợn ngoại

2000

Cấp Trường

Chủ trì

3

Nghiên cứu tạo vật liệu giống lợn có khả năng chống stress nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi lợn

2001

-

2002

Cấp Bộ

Thư ký

4

Khảo sát năng suất sinh sản của một số dòng lợn ngọai đời cụ kỵ tại Xí nghiệp lợn ngoại PIC – Ninh Bình

2003

Cấp Trường

Chủ trì

5

Đánh giá tính năng sản xuất của lợn ngọai đời bố mẹ và con lai thương phẩm

 2004

-2005

Cấp Bộ

Chủ trì

6

Đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai chéo nái LandraceÍđực Yorkshire và nái YorkshireÍđực Landrace

2006

Cấp Trường

Chủ trì

7

Đánh giá ảnh hưởng của khối lượng sơ sinh tới sinh trưởng của lợn lai 3/4 máu ngoại đến giết thịt

2007

Cấp Trường

Chủ trì

8

Nghị Định thư Việt Nam – Rumani: Biện pháp kỹ thuật tổng hợp  nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng

2006

-

2007

Nghị định thư

Tham gia

9

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của đực lai giữa Pietrain và Duroc (PiDu)

2008

-

2009

Cấp Bộ

Chủ trì

10

Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc

2012

-2014

Cấp Bộ

Chủ trì

 

 

II. Các công trình khoa học đã công bố.

 

 
 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Constitution of genes controlling blood protein types of Vietnam native water buffaloes and    their phylogenetic study

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16, 33 - 47

2

Constitution of genes controlling blood protein types of Vietnam native cattle and their phylogenetic study

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16, 49-62.

3

Gene - constitution of the native goats of Vietnam

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16, 91-104.

4

Gene - constitution of the native horses of Vietnam

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16, 105-121.

5

Morpho - genetic traits and gene frequencies of the Vietnamese cat

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock , 16, 123-129.

6

Coat - color polymorphism in water buffaloes of Vietnam

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16, 131-135.

7

Geographical distribution of coat - color variations and withers height   in the native cattle of Vietnam

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock, 16,149-154.

8

Observation on the short - tail traits in the street dogs of Vietnam and geographical distribution

1998

Report of Society for Researches on Native Livestock,16, 155-160.

9

Xác định tần số kiểu gen Halothan và khả năng sinh sản của lợn Landrace nuôi tại một số cơ sở giống Hà Tây

1998

Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,12 (438), 542-543.

10

Xác định tần số kiểu gen Halothan, số l­ượng và chất lượng tinh dịch của lợn đực Landrace có các kiểu gen Halothan khác nhau

1999

Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,1(439), 43-44.

11

An Assay for Paternal Gene Flow between the Taurus - type and Indicus - type Cattle in Laos and Vietnam Using Variation in SRY Gene

2000

Report of Society for Researches on Native Livestock, 18, 59-64.

12

Xác định năng suất và chất lượng thịt của lợn Landrace và Yorkshire có các kiểu gen Halothan khác nhau

2001

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 9, 600-601.

13

Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái ngoại Landrace, Yorkshire và F1(LandraceÍYorkshire) đời bố mẹ

2006

Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Nông  nghiệp,  4 (2), 120-125.

14

Đánh giá tính năng sản xuất của lợn đực ngoại Landrace, Yorkshire và F1(LandraceÍYorkshire) đời bố mẹ

2006

Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Nông  nghiệp, 4(3),223-228.

15

 

Indicator to monitor livestock genetic diversity

2006

8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 13 - 18, 2006, Belo  Horizonte,  MG,  Brasil

16

Đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở lợn Landrace, Yorkshire và F1(LandraceÍYorkshire)

2007

Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Nông  nghiệp, 5 (1),31-35.

17

Xác định ảnh hưởng của khối lượng sơ sinh và giới tính tới tỷ lệ sống và loại thải của lợn con đến 3 tuần tuổi

2008

Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Nông  nghiệp, 6 (1), 33-37.

18

Morphological and genetic analysis of Vietnamese Sus scrofa bones for evidence of pig domestication

2008

   Animal Science Journal, 79 (6), 655-664.          

19

Xác định ảnh hưởng của khối lượng sơ sinh và giới tính tới sinh trưởng của lợn con đến 8 tuần tuổi

2008

Tạp chí Khoa học  và Phát triển, 6 (2), 128-133.

20

Năng suất sinh sản và sinh   trưởng của các tổ hợp lai giữa nái Landrace, Yorkshire và F1(LandraceÍYorkshire) phối  với đực lai giữa Pietrain và Duroc (PiDu)

2009

Tạp chí Khoa học  và Phát triển, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 7 (3), 269-275.

21

Xác định tỷ lệ ấp nở, sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của hai tổ hợp lai giữa gà mái Lương Phượng với trống Hồ và Sasso

2009

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,  Bộ NN&PTNT, 7 (136) 82- 87

22

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai Pietrain và Duroc phối với nái Landrace, Yorkshire và F1(LandraceÍYorkshire)

 

2009

Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 7(4) , Tr. 484-490

23

Đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của lợn Bản nuôi tại Điện Biên

 

2010

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 8(2), 239-246

24

Năng suất sinh sản và sinh trưởng của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LandraceÍYorkshire) phối với đực lai LandraceÍDuroc (Omega) và PietrainÍDuroc (PiDu)

2010

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 4(145),68-72

25

Thành Thành phần thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực lai Landrace x Duroc (Omega) và Pietrain x Duroc (PiDu).

2010

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 6(147),48-53.

26

Năng suất và chất lượng thịt của gà Ri và con lai với gà Lương Phượng

2010

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 22, 13- 19.

27

Đặc điểm sinh trưởng của lợn cái hậu bị và năng suất sinh sản của lợn nái Khùa tại vùng miền núi Quảng Bình

 

2010

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 26, 1-8

28

Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của lợn Khùa và lợn lai F1(Lợn Rừng x lợn Khùa) tại vùng miền núi Quảng Bình

 

 

2010

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 27, 3 -14

29

Ảnh hưởng của dạng thức ăn (lỏng và khô) và kiểu chuồng (kín và hở) đến khả năng cho thịt và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

2011

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 31, 55 – 65.

30

Ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ Stykosanthes Guianensis Ciat 184 khác nhau trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng của gà thịt

2011

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi, Viện Chăn nuôi, 32, 51 – 58.

31

Khả năng sinh sản của gà địa phương lông cằm nuôi tại Lục Ngạn

 

2012

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 8(161), 2 – 7.

32

Ảnh hưởng của keo dậu và Xuyến chi trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng, năng suất và chất lượng cảm quan thịt thỏ New Zealand

2013

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 2(167), 47 – 55.

33

Khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn cái Bản với đực rừng nuôi tại nông hộ tỉnh Hòa Bình

2013

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 12(177), 2 - 9.

34

Khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lai giữa lợn cái Mường Lay và cái Bản với đực rừng nuôi tại nông hộ tỉnh Điện Biên

2014

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 2(179), 2 - 9.

35

Năng suất và chất lượng thịt của con lai giữa lợn đực rừng với cái Mường Lay và Bản nuôi tại nông hộ tỉnh Điện Biên

2016

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 4(205), 13 - 18.

36

Năng suất sinh sản của lợn nái Móng Cái và nái rừng phối với đực rừng nuôi tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

2017

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 4(218), 8- 14.

37

Thực trạng chăn nuôi lợn nông hộ ở Thanh Hóa

2017

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, 4(218), 58-62.

 

 

 

 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (link download)

 

 
                                                                                                                                                                Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang