GS.TS. NGUYỄN XUÂN TRẠCH

Đơn vị công tác: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin liên hệ: 0438765408
Email: nxtrach [at] vnua.edu.vn
 
 
Quá trình đào tạo Quá trình công tác Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Nông nghiệp I

Chăn nuôi

1981

Thạc sĩ

Đại học New England, Australia

Chăn nuôi

1996

Tiến sĩ

Đại học Nông nghiệp Na Uy

Chăn nuôi

2001

 
 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

từ 1982

Giảng viên

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Các công trình công bố.

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Review: Physiological characteristics, nutrition requirements and some considerations when feeding beef cows

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2016

2

Dietary supplementation of oil and non-protein nitrogen to mitigate methane emissions from growing cattle

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2016

3

Review: Physiological characteristics, nutrition requirements and some noticeable points when feeding beef cows

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển Vol. 14, No. 1: 130-142.

2016

4

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu bông đến lượng thu nhận, năng suất và phát thải metan từ dạ cỏ bò đang tiết sữa

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 207: 48-55.

2016

5

Prediction of methane emissions from dairy cow in tropical countries based on fecal near infrared reflectance spectroscopy

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2016

6

Factors affecting the biogas development in Hai Duong and Bac Giang provinces in the North of Vietnam

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2015

7

Nghiên cứu xác định mức năng lượng, protein và xơ thích hợp trong khẩu phần của thỏ New Zealand sinh trưởng khi sử dụng thức ăn địa phương

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi

2015

8

Lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein của thỏ new zealand sinh trưởng

Đồng tác giả

"Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 2: 151-157 "

2015

9

Sử dụng cây cao lương nuôi vỗ béo bò

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi Việt Nam

2015

10

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ setaria (setaria sphacelata) và rau lang (ipomoea batatas) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất thịt của thỏ New Zealand

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển tập 13, số 4

2015

11

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ lông para (brachiaria mutica) và lá chè đại (trichanthera gigantea) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và sinh trưởng của thỏ thịt New Zealand

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2015

12

Biogas Production from Vietnamese Animal Manure, Plant Residues and Organic Waste: Influence of Biomass Composition on Methane Yield

Đồng tác giả

Asian-Australian journal of Animal Science

2015

13

Hiện trạng chăn nuôi dê tại Lào

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2015

14

Ảnh hưởng của thời điểm thu cắt đến năng suất, thành phần hóa học của hai dòng cao lương(OPV88) và chất lượng thức ăn ủ chua từ cây cao lương

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển Tập 12,số 5: 675 - 682

2014

15

Hàm lượng năng lượng thuần cho tăng khối lượng (NEg) của một số loại thức ăn thường dùng cho bò

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ chăn nuôi. Viện chăn nuôi Số 49, trang 60 - 68

2014

16

Ảnh hưởng của mật độ năng lượng, protein và xơ trong khẩu phần đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của thỏ New Zealand

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển tập 12, số 4:558-566

2014

17

Lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu xơ của thỏ New Zealand sinh trưởng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 51: 30-38

2014

18

Ước tính giá trị năng lượng của hạt bông từ tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng của các khẩu phần có bổ sung hạt bông ở các mức khác nhau

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 43: 33-42

2013

19

Hàm lượng năng lượng thô (GE), năng lượng tiêu hóa (DE), năng lượng trao đổi (me) và năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của 15 loại thức ăn thường dùng cho gia súc nhai lại

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi. Số 41: 46-61

2013

20

Assessment of sustainabilty of private smallholder dairy cattle production in Vietnam in terms of animal welfare

Tác giả

Proceedings of Vietnam National Alumni Conference

2013

21

Reproductive performance of the nucleus herd of stress negative Piétrain and Duroc swine raised at the animal farm of Hanoi University of Agriculture

Đồng tác giả

International Information System for the Agricultural Science and Technology

2013

22

Năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Piétrain kháng stress và Duroc nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2013

23

Effects of replacing fish meal with soy cake in a diet based on urea-treated rice straw on performance of growing Laisind beef cattle

Đồng tác giả

Tropical Animal Health and Production

2013

24

Developing and implementing animal welfare assessments on extensive and intensive grassland systems: an overview

Đồng tác giả

Improving quality of livestock products to meet market and community demands © 2013 Proceedings of the 22nd International Grassland Congress

2013

25

Effect of different sources of biochar on growth of maize in sandy and feralite soils.

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development

2013

26

Effects of paddy rice on feed utilization and growth of New Zealand White rabbits fed basal diets of water spinach (Ipomoea aquatica) or sweet potato vines (Ipomoea batatas)

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 25, Iss. 6.

2013

27

Effects of supplementation of paddy rice and/or rice grain and/or rice husk to sweet potato (Ipomoea batatas) vines as basal diet on growth performance and diet digestibility in rabbits

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 25, Iss. 1

2013

28

Oats (Avena strigosa) as winter forage for dairy cows in Vietnam: an on-farm study

Đồng tác giả

Tropical Animal Health and Production. Vol. 45, Iss. 2, pp 561-568

2013

29

Effects of early weaning on postpartum resumption of reproduction in mother buffaloes and growth of their calves

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 1

2012

30

Manure management practices on biogas and non-biogas pig farms in developing countries – using livestock farms in Vietnam as an example

Đồng tác giả

Journal of Cleaner Production, Volume 27: 64-71

2012

31

Effects of replacing fish meal with soy cake in a diet based on urea-treated rice straw on performance of growing Laisind beef cattle

Đồng tác giả

Tropical Animal Health and Production

2012

32

Efficiency of compost fertilizer processed from wastes of animal production and biochar to improve physical-chemical properties and agricultural potential of deprived soils (sandy soil and feralit soil)

Đồng tác giả

Proceedings of the International Conference "Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment

2012

33

Mitigation of methane emission by means of oil and nitrate supplement in diets of growing cattle

Đồng tác giả

Proceedings of the International Conference "Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment

2012

34

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi (Pennisetum purpureum) và rau muống (Ipomoea aquatica) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt New Zealand

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 2: 325 - 329

2012

35

Ảnh hưởng của mức thay thế thức ăn viên hỗn hợp bằng rau muống (Ipomoea aquatica) trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và năng suất của thỏ thịt New Zealand

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 1: 158 – 164

2012

36

Đánh giá hiệu quả sử dụng khẩu phần trộn hoàn chỉnh (TMR) trong chăn nuôi bò sữa

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển: Tập 9, Số 4/2011. Tr. 584-591

2011

37

Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 1. Thu nhận thức ăn, tăng trọng và các phần của thân thịt

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển: Tập 9, Số 2/2011. Tr. 218-224

2011

38

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất chất xanh, hạt và chất lượng dinh dưỡng của cây cao lương làm thức ăn cho gia súc tại Gia Lâm- Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số 5/2011. Tr. 52-57

2011

39

Effect of Early Weaning on Postpartum Resumption of Reproduction in Mother Buffaloes and Growth of Their Calves

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development 24 (1) 2012

2011

40

Effect of Graded Levels of Paddy Rice Supplemented to Water Spinach (Ipomoea aquatica) or Sweet Potato (Ipomoea batatas) Vines as Basal Diets on Feed Utilization and Growth of New Zealand White Rabbits

Đồng tác giả

J. Sci. Dev

2011

41

Determination of growth functions of indigenous and crossbred goats in Laos

Đồng tác giả

Jounal of Southern Agriculture

2011

42

不同基因型和营养对山羊生长性能、胴体品质及肉质的影响(英文)

Đồng tác giả

南方农业学报

2011

43

挝本地山羊及其第一代杂交山羊的生长函数测定(英文)

Đồng tác giả

南方农业学报

2011

44

挝本地山羊及其第一代杂交山羊的生长函数测定

Đồng tác giả

GUANGXI AGRICULTURAL SCIENCES

2011

45

Effects of genotype and nutrition on growth performance, carcass characteristics, and meat properties of goats in Laos

Đồng tác giả

Journal of Sourthern Agriculture, Vol. 42 No. 7: 786-790

2011

46

Ảnh hưởng của mật độ nén đến chất lượng dinh dưỡng của cây ngô ủ chua

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển: Tập 9, Số 1/2011. Tr. 75-83

2011

47

Ảnh hưởng của lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê nuôi ở Lào: 2. Thành phần cơ thể và chất lượng thịt

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2011

48

Sử dụng cây cao lương trong chăn nuôi bò thịt

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2011

49

Determination of growth functions of indigenous and crossbred goats in Laos

Đồng tác giả

Journal of Sourthern Agriculture, China, 42 (1): 82-85

2011

50

Chế biến thân lá lạc làm thức ăn cho trâu bò

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2010

51

Sử dụng thân lá ủ chua làm thức ăn nuôi bò thịt tại Bắc Giang

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2010

52

”Global" and "local" Predictions of diary diet nutritional quality using near infrared reflectance spectroscopy

Đồng tác giả

Journal of Dairy Science, Volume 93, Issue 10 , Pages 4961-4975

2010

53

Agricultural modernization in conjunction with rural development in Vietnam

Tác giả

KKU Science Journal Volume 37 (Supplement) 89-95

2010

54

Mối quan hệ giữa năng suất sinh khối với một số chỉ tiêu sinh lý và nông học của các giống cao lương (Sorghum bicolor (l.) Moench) làm thức ăn cho gia súc trong vụ đông

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số 11/2010. Trang 3-10

2010

55

Prediction of methane production in dairy cows in tropical countries based on fecal near infrared reflectance spectroscopy

Đồng tác giả

Livestock Science

2009

56

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến việc sử dụng rơm và thân cây ngô làm thức ăn cho trâu bò tại các tỉnh phía Bắc

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2008

57

Ảnh hưởng của độ tuổi và mức thức ăn tinh đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế vỗ béo bò địa phương tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2008

58

Khả năng sinh sản và sức sản xuất sữa của các loại bò sữa Lâm Đồng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2008

59

Giá trị thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm, Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển-DHNN Hà Nội. Số 1/2008. Trang 52-55

2008

60

Effects of treatment of fresh rice straw on its nutritional characteristics

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2008

61

Mirphological and genetic analysis of Vietnamese Suscrofa bones for evidence of pig domestication

Đồng tác giả

Animal Science Journal. Vol. 79, pp. 655-664

2006

62

Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò

Đồng tác giả

Tạp chí Chăn nuôi. Số 9/2006. Trang 27-32

2006

63

Ảnh hưởng của ủ kiềm hoá rơm tươi với urê đến khả năng thu nhận thức ăn và tăng trọng của bê sinh trưởng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp-Trường ĐHNN1. Tập IV, số 3/2006

2006

64

Ảnh hưởng của kiềm hoá rơm lúa tươi bằng urê đến khả năng phân giải in-sacco của rơm

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp-Trường ĐHNN1. Tập IV, số 2/2006

2006

65

Ảnh hưởng của ủ chua và kiềm hoá đến tính chất, thành phần hoá học và tỷ lệ tiêu hoá in-vitro của rơm lúa tươi

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp-Trường ĐHNN1. Tập IV, số 1/2006

2006

66

Ủ chua cây ngô sau thu bắp làm thức ăn cho bò sữa tại Đan Phượng, Hà Tây

Đồng tác giả

Tạp chí Chăn nuôi. Số 2/2006. Trang 18-21

2006

67

Kết quả thí nghiệm nuôi bò thịt bằng ngọn lá mía ủ chua

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 5, Số 5/2005. Tr. 386-389

2006

68

Application of Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) to develop prediction models for feed intake of dairy cows based on animal factors and faecal spectra

Đồng tác giả

Agricultural Research for Development

2006

69

Ảnh hưởng của ủ chua và xử lý urê đến khả năng phân giải của ngọn lá mía trong dạ cỏ

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 3, Số 2/2005

2005

70

Ảnh hưởng của ủ chua và xử lý urê đến tính chất và thành phần dinh dưỡng của ngọn lá mía

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 3, Số 2/2005

2005

71

Sử dụng ngọn mía làm thức ăn cho gia súc nhai lại

Tác giả

Đặc san KHKT thức ăn chăn nuôi. Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Số 3/2005. Tr. 24-27

2005

72

Thức ăn tinh đối với bò sữa

Tác giả

. Đặc san KHKT thức ăn chăn nuôi. Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Số 1/2005. Tr. 21-25

2005

73

Nuôi vỗ béo bê Lai Sind bằng rơm có bổ sung cỏ xanh, urê, bã bia và cho uống dầu lạc

Đồng tác giả

Tạp chí Chăn nuôi. Số 12/2004. Trang 18-20

2004

74

Sức sản xuất sữa của bò Holstein Friesian nuôi tại Lâm Đồng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 2, Số 5/2004. Trang 367-369

2004

75

Khả năng sinh trưởng và sinh sản xủa bò Holstein Friesian nuôi tại Lâm Đồng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 2, Số 1/2004. Trang 44-47

2004

76

Hệ thống nông nghiệp và sử dụng phụ phẩm làm thức ăn gia súc

Đồng tác giả

Tạp chí Chăn nuôi Số 4/2004. Trang 21-27

2004

77

Nghiên cứu áp dụng khẩu phần ăn theo hệ thống PDI/UFL trong nuôi dưỡng bò sữa lai HF ở ngoại thành Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Số 8 (44)/2004. Trang 1113-1114

2004

78

Khả năng sinh sản và sản xuất sữa của các loại bò lai hướng sữa nuôi ở Mộc Châu và Hà Nội

Tác giả

Tạp chí Chăn nuôi Số 1/2004. Trang 12-14

2004

79

Đánh giá khả năng áp dụng kỹ thuật kiềm hoá rơm làm thức ăn cho bò trong điều kiện nông hộ quy mô nhỏ

Tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 2, Số 3/2004. Trang 271-274

2004

80

Ảnh hưởng của xử lý kiềm hoá bằng vôi hoặc urê đến lượng ăn vào và tỷ lệ tiêu hoá rơm

Tác giả

Tạp chí Chăn nuôi Số 11/2004. Trang 16-18

2004

81

Study on application of feed ration as to PDJ/UFL system in raising HF hybrid cows in Hanoi suburb

Đồng tác giả

tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2004

82

An evaluation of adoptability of alkali treatment of rice straw as feed for growing beef cattle under smallholders’ circumstances.

Tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol.16 (7).

2004

83

Responses of growing beef cattle to a feeding regime combining road side grazing and rice straw feeding supplemented with urea and brewers’ grains following an oil drench

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol.16(7).

2004

84

Kết quả bước đầu nghiên cứu chọn lọc bò cái ¾ và 7/8 HF hạt nhân lại với bò đực cao sản để tạo đàn bò lai hướng sữa đạt trên 4000kg sữa/chu kỳ

Đồng tác giả

Báo cáo khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2002- 2003. XNB Nông nghiệp. Trang 25-34

2004

85

Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ăn theo hệ thống đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn PDI/UFL trong chăn nuôi bò sữa tại Hà Nội và Tuyên Quang

Đồng tác giả

. Báo cáo khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc 2002- 2003. XNB Nông nghiệp. Trang 1-9

2004

86

Nghiên cứu áp dụng hệ thống dinh dưỡng UFL/PDI trong nuôi dưỡng bò sữa ở Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 1, Số 3/2003. Trang 203-207

2003

87

Tình hình chăn nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng trâu bò tại huyện Vĩnh tường-Vĩnh phúc

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 1, Số 4/2003. Trang 303-307

2003

88

Ảnh hưởng của kiềm hoá đến giá trị dinh dưỡng của rơm và sinh trưởng của bê

Tác giả

Tạp chí Chăn nuôi. Số 8/2003. Trang 6-8

2003

89

Effects of supplementation of wet brewers’ grains and sugarcane molasses to rice straw on rumen degradation efficiency

Tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 15(6).

2003

90

Responses of growing cattle to wet brewers’ grains or sugarcane molasses supplemented to diets based on untreated or treated rice straw.

Tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 15(2).

2003

91

Quelles races de vaches laitières faut-il élever au Vietnam?

Tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 15 (4).

2003

92

Possible consequences of inappropriate intensification of animal production in Vietnam and approaches to a void

Tác giả

Livestock Research for Rural Development

2003

93

Hóc-môn inhibin ở gia súc cái

Tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật chăn nuôi-Viện chăn nuôi. Số 2/2002. Trang 54-57

2002

94

Giống bò sữa nào nên nuôi ở Việt Nam?

Tác giả

Tạp chí Chăn nuôi. Số 5/2002. Trang 16-18

2002

95

Ảnh hưởng của xử lý và bổ sung dinh dưỡng khi sử dụng rơm làm thức ăn nuôi bê sinh trưởng

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 2. Trang 135-140

2001

96

Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái nông nghiệp và kinh tế-xã hội đến phát triển chăn nuôi trâu bò nông hộ

Tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa Chăn nuôi – Thú y (1999-2001). NXB Nông nghiệp. Trang 79-82

2001

97

Ảnh hưởng của xử lý kiềm hoá bằng vôi và/hoặc urê đến lượng thu nhận và tỷ lệ tiêu hoá rơm

Tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa Chăn nuôi – Thú y (1999-2001). NXB Nông nghiệp. Trang 11-14

2001

98

Ảnh hưởng của giống lúa, mùa vụ và địa phương đến khả năng phân giải rơm rạ ở dạ cỏ

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 9/2001. Trang 607-608

2001

99

Effects of treatments with and/or urea on rice straw chemical composition, intake and degradability

Đồng tác giả

Proceeding-Workshop on improved utilization of by-products for animal feeding in Vietnam

2001

100

Effects of treatment of rice straw with lime and/or urea on its intake, digestibility and rumen liquor characteristics in cattle

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development 13 (4) 2001

2001

101

Effects of treatment of rice straw with lime and/or urea on its chemical composition, in-vitro gas production and in-sacco degradation characteristics.

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 13(4).

2001

102

Effects of treatment of rice straw with lime and/or urea on responses of growing cattle

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development. Vol. 13(5).

2001

103

Improved utilization of rice straw for ruminant feeding in Vietnam

Tác giả

PhD thesis. Agricultural University of Norway

2000

104

Effects of several treatments on in sacco degradability of maize stover and influence of its partial replacement of green grass in a cattle diet on rumen degradation efficiency

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2000

105

Nghiên cứu sử dụng rơm lúa làm thức ăn cho bò sữa

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 1. Trang 119-124

2000

106

Ảnh hưởng của việc thay thế một phần cỏ tươi bằng thân cây ngô già trong dự trữ đến quá trình tiêu hoá thức ăn trong dạ cỏ bò

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Số 11/1999. Trang 511-513

1999

107

Ảnh hưởng của việc xử lý urê, vôi và nước tiểu đến quá trình phân giải vật chất khô của rơm ở dạ cỏ

Đồng tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa Chăn nuôi-Thú y (1996-1998). NXB Nông nghiệp. Trang 50-53

1999

108

Ảnh hưởng của một số công thức kiềm hoá đến tính chất và thành phần hoá học của rơm

Đồng tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa Chăn nuôi – Thú y (1996-1998). NXB Nông nghiệp. Trang 46-50

1999

109

Đặc điểm phân giải ở dạ cỏ của rơm lúa được xử lý bằng urê và vôi

Đồng tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa chăn nuôi – Thú y (1996-1998). NXB Nông nghiệp. Trang 30-33

1999

110

Biến đổi thành phần hoá học của rơm lúa khi xử lý bằng urê và vôi

Đồng tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa chăn nuôi – Thú y (1996-1998). NXB Nông nghiệp. Trang 27-30

1999

111

Nghiên cứu khả năng sử dụng nước tiểu để xử lý rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại

Đồng tác giả

Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 1/1998. Trang 67-72

1998

112

Effects of urea concentration, moisture content, and duration of treatmet on chemical composition of alkali treated rice straw

Đồng tác giả

Livestock Research for Rural Development

1998

113

The need for improved utilisation of rice straw as feed for ruminants in Vietnam: An overview

Tác giả

Livestock Research for Rural Development

1998

114

The effect of ovarian dynamics on conception rate to artificial insemination in Angus cows.

Đồng tác giả

Animal Production in Australia.Vol. 22. p: 405

1998

115

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành phần của rơm khi xử lý bằng urê

Đồng tác giả

Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN 1. Số 2/1997. Trang 80-85

1997

116

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất của bò sữa Hà Lan thuần nuôi ở Mộc Châu

Tác giả

Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN 1. Số 1/1997. Trang 76-79

1997

117

Kích thích hoạt động của buồng trứng và nâng cao hiệu quả gây động dục ở bò bằng lipid được bảo vệ

Tác giả

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp 1956-1996. NXB Nông nghiệp. Trang 157-161

1996

118

Thực trạng sinh sản của đàn bò sữa Holstein thuần nuôi tại Mộc Châu

Đồng tác giả

Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Số 1/1994. Trường ĐHNN1 – Hà nội. Trang 3-4

1994

119

Diễn biến sức sản xuất sữa của bò Holstein thuần ở Mộc Châu

Đồng tác giả

- Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Số 2/1994. Trường ĐHNN1. Trang 1-3

1994

120

Một số chỉ tiêu sinh sản của bò cái lai hướng sữa ở Mộc Châu

Tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi – Thú y. NXB Nông nghiệp 1993. Trang 64-66

1993

121

Sức sản xuất sữa của bò lai ¾ máu Holstein ở Mộc Châu

Tác giả

Kết quả nghiên cứu khoa học khoa Chăn nuôi – Thú y. NXB Nông nghiệp. Trang 66-68

1993

122

Xây dựng hệ số trạng mùa về năng suất sữa của đàn bò Holstein nuôi tại Mộc Châu

Tác giả

Thông tin khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Trường ĐHNN1. Số 1/1989. Trang 15-17

1989

 

 

 

 

  

 

II. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

Kỹ thuật xử lý rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò

Quy mô nông hộ; Quy mô công nghiệp (TH True Milk)

từ 2010 đến nay

 

 

 

 


III. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Công nghệ sản xuất vắc xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản cho lợn

2014 - 2016

Chương trình SPQG

Chưa nghiệm thu

Dự án nhân giống lợn chất lượng cao

2009 - 2012

CT Giống cây trồng, vật nuôi

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn xanh giàu protein trong khẩu phần nuôi thỏ nhập nội

2010 - 2011

Đề tài BGD&ĐT

Đã nghiệm thu

Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò

2004 - 2005

Đề tài BGD&ĐT

Chưa nghiệm thu

 

 

 

 

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu tạo giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) dùng làm thức ăn chăn nuôi

2012 - 2012

Đề tài BNN&PTNT

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung

2010 - 2012

Đề tài BNN&PTNT

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số thiết bị phục vụ công nghệ đóng gói, bảo quản thức ăn thô cho trâu, bò trong vụ đông – xuân

2009 - 2010

Đề tài BGD&ĐT

Đã nghiệm thu

Tuyển chọn và xây dựng quy trình thâm canh cây thức ăn cho trâu bò trong vụ Đông Xuân

2009 - 2010

Đề tài BGD&ĐT

Đã nghiệm thu

Vỗ béo bò thịt trên cơ sở sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong các nông hộ

2008 - 2009

Đề tài BGD&ĐT

Đã nghiệm thu

Vỗ béo bò thịt trên cơ sở sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong các nông hộ

2008 - 2009

Đề tài BGD&ĐT

Đã nghiệm thu

Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, lượng thức ăn thu nhận và năng suất sữa của bò lai hướng sữa của bò lai hướng sữa và bò HF thuần nuôi tại một số vùng miền Bắc Việt Nam

2007 - 2007

Đề tài BGD&ĐT

Chưa nghiệm thu

 
 

 

 
 

KHEN THƯỞNG

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Australian Alumni Award for Education

2014

 

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (link download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang