TS. HÀ XUÂN BỘ

Đơn vị: Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi
Thông tin liên hệ: 0936.595.883
Email: hxbo[at]vnua.edu.vn
 
 
Quá trình đào tạo Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Tiến bộ kỹ thuật và giải thưởng Lý lịch khoa học
 
 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đại học: ngành học Thú y; Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội; Năm tốt nghiệp: 2004
- Thạc sĩ:
- Tiến sĩ: ngành học: Chăn nuôi; Nơi đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Năm cấp bằng: 2015
 
 

 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Thiết kế thí nghiệm

download

2

Phương pháp nghiên cứu trong NTTS

download

3

Di truyền số lượng ứng dụng trong chăn nuôi

 

4 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi  

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Thiết kế thí nghiệm

download

2

Viết tài liệu khoa học

download

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu

- Đánh giá và cải tiến tính năng sản xuất của vật nuôi

- Cải tiến chất lượng sản phẩm vật nuôi

- Lai tạo và chọn giống vật nuôi

- Đa dạng và bảo tồn quỹ gen động vật

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài/đề án

Thời gian

Đề tài cấp

Trách nhiệm

Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sản xuất của lợn đực Piétrain kháng stress

2014

Cấp Học viện

Chủ nhiệm đề tài

Ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế thức ăn viên hỗn hợp bằng bèo tây (Eichhornia crassipes) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ Newzealand nuôi tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2017 - 2018

Cấp Học viện

Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

2015-2017

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thành viên tham gia

Mô hình nhân rộng lợn Piétrain kháng stress và lợn lai PiDu vào phục vụ sản xuất lợn siêu nạc ở miền Bắc

2014-2016

Khuyến nông trung ương

Thành viên tham gia

Đánh giá năng suất sinh sản và hoàn thiện quy trình chăn nuôi lợn nái Piétrain ReHal và Duroc

2011 ­- 2012

Dự án nhân giống lợn chất lượng cao, Bộ GD & ĐT

Thành viên tham gia

Nghiên cứu một số công thức lai giữa lợn rừng và lợn địa phương ở các tỉnh miền núi phía Bắc

2012 -2013

Bộ GD & ĐT

Thành viên tham gia

Bảo tồn và phát triển bền vững một số giống vật nuôi tại miền Bắc Việt Nam

2012 - 2016

Hợp tác quốc tế song phương

Thành viên tham gia

Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp Đồng Hiệp – Hải Phòng

2009 - 2010

Dự án Việt Bỉ

Giáo viên hướng dẫn

Năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Yorkshire x Móng Cái) phối với đực Pietrain ReHal

2011 - 2012

Dự án Việt Bỉ

Giáo viên hướng dẫn

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), stylo (Stylosanthes sp.), keo dậu (Leucaeana leucocephala) đến năng suất và chất lượng sữa dê 2017 Đề tài SVNCKH Giáo viên hướng dẫn
Đánh giá năng suất và chất lượng sữa dê Saanen nuôi tại Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2018 Đề tài SVNCKH Giáo viên hướng dẫn

 
 

 

III. Công bố khoa học

TT

Tên công trình

Là tác giả hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

Năm công bố

Giáo trình
1 Thiết kế thí nghiệm Đồng tác giả NXB Đại học Nông nghiệp 2017
2 Viết tài liệu khoa học Đồng tác giả NXB Đại học Nông nghiệp 2017
Bài báo

1.       

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), zuri (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen

Tác giả

Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam

2018

2.       

Effects of water hyacinth (Eichhornia crassipes) as replacement for compound feed in the diet on feed utilization and growth performance of New Zealand rabbits

Tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2018

3.       

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand nuôi trong điều kiện gia trại tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2018

4.       

Chất lượng thịt, thành phần hoá học, tỷ lệ mỡ giắt của tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc theo chế độ ăn, khối lượng kết thúc và tính biệt

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2017

5.       

Association of the RNF4 and RBP4 genes with growth and meat efficiency in pigs

Đồng tác giả

International conference on Animal Production of Southeast Asia: Current status and Future

2017

6.       

Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2017

7.       

Effect of dietary regimen, slaughter weight and gender on meat quality.

Đồng tác giả

International conference on Animal Production of Southeast Asia: Current status and Future

2017

8.       

Năng suất thân thịt theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt và tính biệt của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2017

9.       

Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt, tính biệt của tổ hợp lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire)

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2017

10.   

Association of the polymorphism of RNF4, RBP4 and IGF2 genes with reproductive traits in commercial pig breeds

Đồng tác giả

Vietnam Journal Agriculture Science

2017

11.   

Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress, PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng

Tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2017

12.   

Khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain kháng stress và đực lai với Duroc trong điều kiện chuồng kín

Tác giả

Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốc Đại học Cần Thơ

2017

13.   

Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows

Đồng tác giả

International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges

2016

14.   

Polymorphisms of FUT1 gene in Landrace pigs and its effects on body weights at birth and weaning

Đồng tác giả

Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốc Đại học Cần Thơ

2017

15.   

Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows

Đồng tác giả

International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges

2016

16.   

Reproductive performances of Wild and F1 (Wild x Meishan) sows in Ninh Binh Province

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2016

17.   

Growth performance and semen trait of stress nagative Piétrain pigs and their hybrids with Duroc under closing farm condition.

Tác giả

1st International Conference on Tropical Animal Science and Production

2016

18.   

Estimation of genetic parameters for semen traits of stress negative Piétrain pig in Northern Vietnam

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2016

19.   

Năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Yorkshire x Móng Cái) phối với đực Piétrain kháng stress

Tác giả

Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông - lâm - ngư - thuỷ lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016

2016

20.   

Đa hình A3971G, T3737C gen Insuline của gà Đông Tảo, Hồ và Mía

Đồng tác giả

Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững,18-19/12/2015,Học viện Nông nghiệp Việt Nam. tr. 52-57.

2015

21.   

Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress và PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng

Tác giả

Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững,18-19/12/2015,Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhà Xuất bản Đại học Nông nghiệp, tr. 14-21.

2015

22.   

Phẩm chất tinh dịch của lợn Piétrain kháng stress.

Đồng tác giả

Hội nghị khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc,28-29/4/2015,Đại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 152-158.

2015

23.   

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn Piétrain kháng stress

Tác giả

Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc,28-29/4/2015,Đại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 159-164.

2015

24.   

Giá trị giống ước tính và chọn lọc đối với tính trạng tăng khối lượng trung bình của lợn đực Piétrain kháng stress

Tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển 13(1): 31-37

2015

25.   

Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sản xuất trên lợn đực Piétrain kháng stress

Tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội Chăn nuôi

2015

26.   

Ho chicken breed: morpho-biometric characteristics and economic efficiency of production

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi Số 8[197], trang 73-79

2015

27.   

Growth performance, carcass characteristics and meat quality of crossbred fattening pigs from stress negative Piétrain boars mated to Landrace x Large White sows

Đồng tác giả

Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

2015

28.   

Ước tính hệ số di truyền các tính trạng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của lợn Piétrain kháng stress

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2014

29.   

Ảnh hưởng của kiểu gen Halothane, tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Piétrain kháng stress

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2013

30.   

Fist Survey on the Use of Antibiotics in Pig and Poultry Production in the Red River Delta Region of Vietnam

Đồng tác giả

Food and Public Health, 2013, 3(5): 247-256.

2013

31.   

Reproductive performance of the nucleus herd of stress negative Piétrain and Duroc swine raised at the animal farm of Hanoi University of Agriculture

Đồng tác giả

International Information System for the Agricultural Science and Technology

2013

32.   

Năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Piétrain kháng stress và Duroc nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và phát triển

2013

33.   

Reproductive and productive performances of the stress-negative Piétrain pigs in the tropics: the case of Vietnam

Đồng tác giả

Animal Production Science

2013

34.   

Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn đực Piétrain kháng stress nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao – Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Tác giả

Tạp Chí Khoa học và Phát triển 2013

2013

35.   

Hiện trạng sử dụng và giá trị dinh dưỡng một số loại thức ăn xanh dùng nuôi lợn trong nông hộ ở miền Bắc Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

2013

36.   

Growth performance and sperm quality of stress negative Pietrain boars and their hybrids with Duroc

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2013

37. 

Đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2011

 
 

1.    Do Duc Luc và Ha Xuan Bo (2016). Estimation of genetic parameters for semen traits of stress negative Piétrain pig in Northern Vietnam, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, Aug, 2016(209): 15-18.

2.    Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh và Ha Xuan Bo, (2017). Polymorphisms of fut1 gene in landrace pigs and its effects on body weights at birth and weaning.  Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốcĐại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr.

3.    Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực, (2017). Khả năng sinh trưởng, phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain kháng stress và đực lai với Duroc trong điều kiện chuồng kín.  Hội nghị Chăn nuôi thú y toàn quốc Đại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr.

4.    Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2017). Năng suất sinh sản của lợn nái F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress, PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, 218(tháng 4): 8-14.

5.    Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Pham Kim Dang và Ton, V. D., (2017). Growth Performance and Sperm Quality of Stress Negative Piétrain Boars and Their Hybrids with Duroc in Vietnam.  Seminar on Boar Semen Application for Pork Quality Improvement,6-10 November 2017,Vietnam National University of Agricuture, Hanoi, Vietnam. tr. 71-76.

6.    Ha Xuan Bo, Han Quang Hanh và Do Duc Luc (2018). Effects of water hyacinth (Eichhornia crassipes) as replacement for compound feed in the diet on feed utilization and growth performance of New Zealand rabbits, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, August, 2018: 43-49.

7.    Hà Xuân Bộ, Nguyễn Thị Vinh và Đỗ Đức Lực (2018). Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), zuri (Brachiaria ruziziensis), keo dậu (leucaeana leucocephala) trong khẩu phần đến thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa dê Saanen, Tạp chí Khoa Học Nông nghiệp Việt Nam, 16(5): 433-438.

8.    Ha Xuan Bo, Vu Dinh Ton và Do Duc Luc, (2016). Growth performance and semen trait of stress nagative Piétrain pigs and their hybrids with Duroc under closing farm condition.  1st International Conference on Tropical Animal Science and Production July 26-29, 2016, Bangkok, Thailand. tr. 84.

9.    Lực Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh và Vũ Đình Tôn, (2015). Phẩm chất tinh dịch của lợn Piétrain kháng stress.  Hội nghị khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc,28-29/4/2015,Đại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 152-158.

10.              Moula N., Luc, D. D., Bo, H. X., Van Duy, N., Xuan, N., Dang, P. K. và Ton, V. (2017). Quality assessment of marketed eggs in Hanoi (Vietnam).

11.              Trinh Hong Son, Ha Xuan Bo và Do Duc Luc (2016). Reproductive performances of Wild and F1 (Wild x Meishan) sows in Ninh Binh Province, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, Aug, 2016(209): 31-36.

12.              Dang Pham Kim, Claude Saegerman, Caroline Douny, Ton Vu Dinh, Bo Ha Xuan, Binh Dang Vu, Ngan Pham Hong và Marie-Louise Scippo (2013). First Survey on the Use of Antibiotics in Pig and Poultry Production in the Red River Delta Region of Vietnam, Food and Public Health, 3(5): 247-256.

13.              Do D. L., H. X. Bo, P. C. Thomson, D. V. Binh, P. Leroy và F. Farnir (2013). Reproductive and productive performances of the stress-negative Piétrain pigs in the tropics: the case of Vietnam, Animal Production Science, 53(2): 173-179.

14.              Do Duc Luc, Ha Xuan Bo và Dang Vu Binh (2015). Growth performance, carcass characteristics and meat quality of crossbred fattening pigs from stress negative Piétrain boars mated to Landrace x Large White sows, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, 8: 8-17.

15.              Do Duc Luc, Ha Xuan Bo, F. Farnir, P. Le Roy và Dang Vu Binh, (2011). Stress negative Piétrain boars and their hybrids Growth performances and semen quality.  THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE ANIMAL AGRICULTURE FOR DEVELOPING COUNTRIESThailand. tr.

16.              Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Tran Xuan Manh, Nguyen Van Hung, Vu Dinh Ton và Farnir F., (2016). Effects of the polymorphisms of FUT1 gene on body weights at birth and weaning of Yorkshire piglets.  International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges,7-8/12/2016,Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam. Agricultural university press, tr. 149-153.

17.              Ha Xuan Bo , Luc Do Duc, Ton Vu Dinh và Binh Dang Vu, (2013). Growth performance and meat quality of stress negative Pietrain pigs in the tropics: the case of Vietnam. In: C. Bayrou, J.-F.Cabaraux, C. Delguste, T. Jauniaux, A. Sartelet and D.-M. Votion, eds. Proceedings of the 3rd Scientific Meeting of the Faculty of Veterinary Medicine University of Liege - Belgium. Presses de la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège 4000 Liège, Belgique, tr. 39.

18.              Luc D. D, Bo H. X., Leroy P. và Farnir F., (2015). Estimation of genetics parameters for semen characteristics of stress negative Piétrain in the tropics: the case of Vietnam.  the 2nd FARAH-Day,October 16, 2015,Faculty of Veterinary Medicine, University of Liege - Belgium. tr. 56.

19.              Luc D. D., Thinh N. H., Bo H. X., Ton V. D., Leroy P. và F., F. 2014. Preliminary results of IGF2-in7-G162C genotyping on four pig breeds in Vietnam. the 1st FARAH-Day. Faculty of Veterinary Medicine, University of Liege - Belgium

20.              Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai và Vu Dinh Ton, (2016). Genetic structure of candidate genes for litter sire in Landrace and Yorkshire sows.  International conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges,7-8/12/2016,Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam.: Agricultural University Press, tr. 154-161.

21.              Nguyen Thi Vinh, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Ha Xuan Bo, Hoang Ngoc Mai và Vu Dinh Ton (2017). Association of the polymorphism of RNF4, RBP4 and IGF2 genes with reproductive traits in commercial pig breeds, Vietnam Journal Agriculture Science, 15(3): 220-229.

22.              Nguyen Thi Vinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Hoang Ngoc Mai, Frederic Farnir và Vu Dinh Ton, (2017). Association of the RNF4 and RBP4 genes with growth and meat efficiency in pigs.  Animal Production of Southeast Asia: Current status and Future,July 21 - 22, 2017,Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam. Agricultural University Press, tr. 137-144.

23.              Nguyen Thi Vinh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Nguyen Hoang Thinh, Hoang Ngoc Mai, Frédéric Farnir  và Vu Dinh Ton (2017). Effect of a polymorphism in the RNF4 and RBP4 genes on growth performance and meat production of Landrace and Yorkshire pigs, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, Aug 2017(223): 6-11.

24.              Nguyen Van Duy, Dao Thi Hiep, Bui Huu Doan, Pham Ngoc Thach, Nguyen Van Thang, Pham Kim Dang, Nguyen Chi Thanh, Nguyen Cong Oanh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc và Vu Dinh Ton (2015). Ho chicken breed: morpho-biometric characteristics and economic efficiency of production, Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics, 8: 73-79.

25.              Vo Trong Thanh, Ha Xuan Bo, Do Duc Luc, Hoang Thanh Van và Dinh Xuan Tung, (2017). Effect of dietary regimen, slaughter weight and gender on meat quality.  Animal Production of Southeast Asia: Current status and FutureVietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam. Agricultural University Press, tr. 121-126.

26.              Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Farnir Frédéric, Pascal Leroy và Đặng Vũ Bình (2013). Growth performance and sperm quality of stress negative Pietrain boars and their hybrids with Duroc, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(2): 217-222.

27.              Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Xuân Trạch và Vũ Đình Tôn (2013). Năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Piétrain kháng stress và Duroc nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(1): 30-35.

28.              Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Vũ Đình Tôn và Đặng Vũ Bình, (2013). Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến năng suất sinh sản của đàn lợn hạt nhân Pietrain kháng stress trong điều kiện chuồng kín và chuồng hở.  Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốcTrung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, tr. 898-901.

29.              Hà Xuân Bộ (2015). Tính năng sản xuất và định hướng chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn Piétrain kháng stress, Luận án tiến sĩ Chuyên ngành Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 125 tr.

30.              Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực (2015). Ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến hiệu quả sử dụng thức ăn và khả năng sản xuất trên lợn đực Piétrain kháng stress, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, Số tháng 4/2015(193): 2-9.

31.              Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực, (2015). Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 giữa Landrace và Yorkshire phối với đực Piétrain kháng stress và PiDu nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp - Hải Phòng.  Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững,18-19/12/2015,Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nhà Xuất bản Đại học Nông nghiệp, tr. 14-21.

32.              Hà Xuân Bộ và Đỗ Đức Lực, (2016). Năng suất, chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn nái F1 (Yorkshire x Móng Cái) phối với đực Piétrain kháng stress.  Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối nông - lâm - ngư - thuỷ lợi lần thứ 7 năm 2016,26-27/11/2016,Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 778-783.

33.              Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Bùi Hữu Đoàn, Vũ Đình Tôn và Đặng Vũ Bình (2013). Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress nuôi tại Trung tâm giống lợn chất lượng cao - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tạp chí Khoa học và phát triển, 11(2): 194-199.

34.              Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực và Đặng Vũ Bình (2011). Đánh giá phẩm chất tinh dịch của lợn Pietrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 9(5): 766-771.

35.              Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực và Đặng Vũ Bình (2013). Ảnh hưởng của kiểu gen halothane, tính biệt đến năng suất thân thịt và chất lượng thịt lợn Piétrain kháng stress, Tạp chí Khoa học và phát triển, 11(8): 1126 - 1133.

36.              Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực và Đặng Vũ Bình (2014). Ước tính hệ số di truyền các tính trạng sinh trưởng và tỷ lệ nạc của lợn Piétrain kháng stress, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(1): 16-21.

37.              Hà Xuân Bộ, Đỗ Thị Huế, Nguyễn Chí Thành và Đỗ Đức Lực, (2015). Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của lợn Piétrain kháng stress.  Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc,28-29/4/2015,Đại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 159-164.

38.              Hà Xuân Bộ, Hán Quang Hạnh và Đỗ Đức Lực (2018). Khả năng sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của thỏ New Zealand nuôi trong điều kiện gia trại tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, (số 231 tháng 4 năm 2018): 46-52.

39.              Hà Xuân Bộ, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đỗ Đức Lực và Đặng Vũ Bình (2015). Giá trị giống ước tính và chọn lọc đối với tính trạng tăng khối lượng trung bình của lợn đực Piétrain kháng stress, Tạp chí Khoa học và Phát triển, 13(1): 31-37.

40.              Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Châu Giang, Trần Bích Phương, Hà Xuân Bộ, Nguyễn Văn Duy, Đỗ Đức Lực và Vũ Đình Tôn, (2015). Đa hình A3971G, T3737C gen Insuline của gà Đông Tảo, Hồ và Mía.  Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững,18-19/12/2015,Học viện Nông nghiệp Việt Nam. tr. 52-57.

41.              Trần Hiệp, Đỗ Thị Huế, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Công Oánh, Lê Hữu Hiếu, Hà Xuân Bộ, J. Bindelle, A. Thewis và Vũ Đình Tôn (2013). Hiện trạng sử dụng và giá trị dinh dưỡng một số loại thức ăn xanh dùng nuôi lợn trong nông hộ ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí KHKT chăn nuôi, 173(8): 19-28.

42.              Võ Trọng Thành, Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Hoàng Thanh Vân và Đinh Xuân Tùng (2017). Chất lượng thịt, thành phần hoá học, tỷ lệ mỡ giắt của tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc theo chế độ ăn, khối lượng kết thúc và tính biệt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 224(tháng 9 năm 2017): 17-23.

43.              Võ Trọng Thành, Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Hoàng Thanh Vân và Đinh Xuân Tùng (2017). Năng suất thân thịt theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt và tính biệt của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire), Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 220(tháng 6 năm 2017): 55-59.

44.          Võ Trọng Thành, Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Hoàng Thanh Vân và Đinh Xuân Tùng (2017). Sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn theo chế độ ăn, khối lượng giết thịt, tính biệt của tổ hợp lợn lai Duroc x (Landrace x Yorkshire), Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 220(tháng 6 năm 2017): 50-54.

 

TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ GIẢI THƯỞNG

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Tiến bộ kỹ thuật: Lợn đực Piétrain kháng stress nhân thuần tại Việt Nam

2011

2 Tiến bộ kỹ thuật: Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RNF4 và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản cao 2018

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho cá nhân đạt giải nhất tại hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Cao đẳng khối Nông – Lâm - Ngư – Thuỷ toàn quốc lần thứ V năm 2011 (Quyết định số 1993/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2011

2

Bằng khen của Ban chấp hanh Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cho cá nhân đạt giải nhất tại hội nghị Khoa học – Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học Cao đẳng khối Nông – Lâm - Ngư – Thuỷ lợi toàn quốc lần thứ VII năm 2016 (Quyết định số 613/QĐ-TWĐTN ngày 26 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hanh Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

2016

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (download)

-        LLKH tiếng Anh (download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang