TS. NGUYỄN VĂN THẮNG

Đơn vị (Bộ môn, Khoa/ Viện): Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa-Khoa Chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin liên hệ (điện thoại, địa chỉ cơ quan, nếu có): 0914 338 192
Email: (để dạng tenvidu [at] vnua.edu.vn để tránh bị spam): nvthang@vnua.edu.vn
 
 
Quá trình đào tạo Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

    - Kỹ sư ngành Chăn nuôi - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội - 1980
    - Thạc sĩ ngành Chăn nuôi - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội - 1997
    - Tiến sĩ ngành Chăn nuôi - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội - 2008
   
 
 

 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Những tiến bộ mới trong chăn nuôi lợn

(Bài giảng, tài liệu tham khảo cho download, nếu có)

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Chăn nuôi cơ bản

(Bài giảng, tài liệu tham khảo cho download, nếu có)

2

Chăn nuôi chuyên khoa

(Bài giảng, tài liệu tham khảo cho download, nếu có)

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu

-        Những biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn

-        Nghiên cứu bảo tồn quỹ gen các giống lợn Việt Nam, nghiên cứu phát triển nông thôn và khuyến nông

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án

Cấp phê duyệt

Vai trò

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi cho nái lai F1 được sử dụng rộng rãi làm nền trong chăn nuôi hộ gia đình ở vùng đồng bằng

Bộ Tham gia

1994-1996

2

Sử dụng nái lai F1 làm nền để sản xuất lợn lai ¾ máu ngoại nhằm tăng năng suất chăn nuôi. Dự án

sản xuất thử-Thử nghiệm.cấp Bộ.

Tham gia

1994-1996

3

Một số đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của nái lai F1(ĐBxMC)

Trường Chủ trì

1996-1997

4 Nghiên cứu tập cho lợn con ăn sớm nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái

Đề tài tài trợ của công ty Cargill.

  2002
5

Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái Yorkshire, lợn nái Móng Cái, F1(Yorkshire x Móng Cái) phối giống với lợn đực Yorkshire

Trường Chủ trì 2003

 6

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm EM trong phòng-trị bệnh đường tiêu hoá ở lợn

Đề tài nhánh cấp Nhà nước “Nghiên cứu thủ nghiệm và tiếp thu công nghệ EM trong các lĩnh vực nông nghiệp và vệ sinh môi trường”

Chủ trì 2002-2003
7 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các con lai: F1(P x MC), F1[P x F1(Y x MC)], F1(P x Y). Bộ Chủ trì  6/2002- 12/2003
8 Nghiên cứu ngành hàng thịt lợn ở đồng bằng sông Hồng-Việt Nam Đề tài dự án Việt-Bỉ Tham gia 2003-2006
9 Biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ thuộc vùng đồng bằng sông Hồng

Đề tài Nghị định thư với Rumani

Tham gia 2003-2006
10 So sánh khả năng sinh sản của lợn nái lai F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Pietrain và Duroc Trường Chủ trì 2004
11 Nghiên cứu khả năng sính sản của nái F1(Y x MC) phối với đực Landrace và Pietrain Trường Chủ trì 2005
12 Một số đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của nái lai F1(ĐB x MC) nuôi trong nông hộ Trường Chủ trì 2007
13 Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trang trại đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao Bộ Chủ trì 2008-2009
14 Essai de développement des porcs en viande maigre auprès des exploitations familiales dans certaines communes autours de la ville de Tuyen Quang

Đề tài dự án Việt-Bỉ.

Chủ trì 4/2009-3/2010
15 Dùng lợn đực Móng Cái để nâng cao sức sản xuất của lợn Bản tại Hòa Bình Bộ Tham gia 2010-2011
16 Đánh giá khả năng sản xuất của lợn đực Piétrain ´ Duroc (PiDu) với tỷ lệ máu của Piétrain kháng stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong chăn nuôi trang trại Bộ Chủ trì 2011-2012
17 Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ. Bộ Tham gia 2012-2014
18 Nâng cao chất lượng thịt và hiệu quả sản xuất của các cơ sở chăn nuôi lợn bằng việc tự phối trộn các nguồn nguyên liệu thức ăn sẵn có Tỉnh Tham gia 2017-2018

 
 

 

III. Công bố khoa học
)

TT

Tên công bố

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Ghi chú

1

Thăm dò hiệu quả việc bổ sung metionin vào khẩu phần của gà broiler HV-85 giai đoạn 1-49 ngày tuổi

Kết quả nghiên cứu KHKT Khoa CN-TY (1991-1993). Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nộ

 1993

Scopus

2

Sử dụng nái F1(ĐB.MC) làm nền trong sản xuất của hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng.

Bộ NN và PTNT, Hội đồng khoa học- Ban Động vật và Thú y-Báo cáo khoa học Chăn nuôi Thú y

 1996-1997

 

3

Sử dụng nái F1(ĐB.MC) làm nền trong sản xuất của hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng.

Kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa CN-TY (1996-1998). Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

 1999

 

4 Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm EM trong phòng và trị bệnh tiêu chảy ở lợn Kết quả nghiên cứu KHKT Khoa CN-TY (1999-2001). Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2001  
5 Một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng sinh sản của các nhóm nái được phối với lợn đực giống Pietrain Kết quả nghiên cứu KHKT nông nghiệp. Trung tâm nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. NXB Nông nghiệp Hà Nội
2002  
6 Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các con lai có bố là Pietrain Kết quả nghiên cứu KHKT nông nghiệp. Trung tâm nghiên cứu liên ngành phát triển nông thôn. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội. NXB Nông nghiệp Hà Nội 2002  
7 Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của các cặp lai Pietrain x Móng Cái, Pietrain x (Yorkshire x Móng  Cái) và Pietrain x Yorkshire Tạp chí KHKT Nông nghiệp.Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
2004  
8 Results of studies on reproductive performances of several types of sows bred with Pietrain breed Univesity of Hanoi UAH, 2004[Accessible en format PDF en http://www.Ulg.ac.be./fmv/rehal/hp.htm]. 2004  
9 So sánh khả năng sinh sản¸của lợn nái lai F1(Landrace x Yorkshire) được phối với đực giống  Pietrain và Duroc, Tạp chí KHKT Nông nghiệp.Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 2005  
10 Năng suất sinh sản, nuôi thịt, chất lượng thân thịt và chất lượng thịt cña lợn nái  Móng Cái phối gièng với lợn đực Yorkshire và Pietrain Tạp chí KHKT Nông nghiệp.Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 2006  
11 Năng suất sinh sản, nuôi thịt và chất lượng thịt cña lợn nái lai (Yorkshire ´ Móng Cái) phối giống với lợn đực Landrace và Pietrain Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2006  
12 Năng suất sinh sản, nuôi thịt và chất lượng thịt cña lợn nái  Yorkshire phối giống với lợn đực Landrace và Pietrain Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2006  
13 Năng suất sinh sản, nuôi thịt và chất lượng thịt cña các công thức lai giữa lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire)  phối giống với lợn đực Duroc và Pietrain Tạp chí KHKT Nông nghiệp.Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội    
14  Use of Pietrain boars to improve the yield and quality of meat in some provinces of the North in Vietnam Proceedings: The 13th Animal Science Congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies- Hanoi-Vietnam. Agricaltural Publishing House 2008
15 Năng suất sinh sản, sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống Landrace, Duroc và (Piétrain x Duroc). Tạp chí Khoa học và Phát triên. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2010  
16 Đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Yorkshire x Móng Cái ) với đực giống Landrace và đực lai F1(Pietrain x Duroc) tại Tuyên Quang Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2011  
17 Năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Yorkshire x Móng Cái ) phối với đực Landrace và đực lai F1(Pietrain x Duroc) nuôi trong nông hộ tại Tuyên Quang. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2011  
18 Amélioration des performances génétique des races tropicales par les races Wallonnes

15ème Journée Outre-mes, 25 Aout 2012, Espace Senghor, Gembloux Agro-Bio Tech.

2012  
19

Khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng thân thịt của lợn Bản và lợn lai F1(Móng Cái x Bản) nuôi tại tỉnh Hoà Bình

Tạp chí Khoa học và Phát triên. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2012  
20 Growwth performance, carcass and meat quality of the crossbreds between F1(Yorkshire x Mong Cai) sows and Landrace and F1(Pietrain x Duroc) boars in Tuyen Quang Proceeding of Scientific Research Results Institutional University Cooperation Program 2008-2012. NXB Đại học Nông nghiệp-Hà Nội 2013  
21 Reproductive performance of the crossbreds betwen F1(Yorkshire x Mong Cai) sows and Landrace and F1(Pietrain x Duroc) boars in Tuyen Quang Proceeding of Scientific Research Results Institutional University Cooperation Program 2008-2012. NXB Đại học Nông nghiệp-Hà Nội 2013  
22 Năng suất sinh sản của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống (Pietrain x Duroc) có thành phần di truyền Pietrain kháng stress khác nhau Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2013  
23 Năng suất sinh trưởng, thân thịt và chất lượng thịt của các tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) với đực giống (Pietrain x Duroc) có thành phần Pietrain kháng stress khác nhau. Tạp chí Khoa học và Phát triên. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2o13  
24 Năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) được phối với lợn đực giống Duroc và (Pietrain x Duroc). Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2013  
25 Ho chicken breed morpho-biometic characteristics and economic efficiency of production Animal Production –JAHST 2015  
26 Khả năng sinh trưởng, năng suất thân thịt, chất lượng thịt của tổ hợp lai giữa lợn nái lai (Landrace x Yorkshire) với đực Duroc và (Pietrain x Duroc). Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2015  
27 Tuổi và mùa vụ ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng tinh dịch lợn Landrace, Yorkshire và Duroc. Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2016  
28 Ảnh hưởng của mùa vụ và lứa đẻ đến năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace phối với đực giống Yorkshire và lợn nái Yorkshire phối với đực giống Landrace Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2016  
29 The use Belgian breeds in the improvement of animal production in the tropics PROCEEDINGS International Conference on Agriculture development in the context of international integration: opportunities and challenges (ICOAD 2016). Vietnam National University of Agriculture and Académie de Recherche et D enseignement supérieur. Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam 2016  
30 Removal Efficiency of Pollutants From Biodigester Effiluent By An Integrated Physical and Biological Treatment Plant Proceedings International Conference on Animal  Production In Southeast Asia Current Status and Future. Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam. July 21-22, 2017. AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS 2017. 2017  
31 Năng suất sinh sản của nái Landrace và Yorkshire Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2017  
32 Năng suất sinh sản của hai tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực giống Duroc và (Pieetrain x Duroc). Tạp chí KHKT Chăn nuôi. Hội Chăn nuôi Việt Nam 2018  

 
     
     
     
 

 

KHEN THƯỞNG

TT

Hình thức

Nội dung

Năm

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (sẽ tạo link download)

-        LLKH tiếng Anh (sẽ tạo link download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang