PGS.TS. NGUYỄN BÁ MÙI

Đơn vị công tác: Khoa chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin liên hệ: 0945261112
Email: nbmui.hua@gmail.com hoặc nbmui [at] yahoo.com
 
 
Quá trình đào tạo Quá trình công tác Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội
Ngành học: Kỹ sư chăn nuôi
Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: 1978
Bằng đại học 2:                                           Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học
-
Thạc sĩ chuyên ngành: Dinh dưỡng động vật;        Năm cấp bằng: 1997
- Nơi đào tạo: Trường đại học nông nghiệp Wageningen Hà Lan
- Tiến sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi;            Năm cấp bằng: 2002
- Nơi đào tạo: Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội
- Tên luận án: "Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm dứa làm thức ăn cho gia súc"

3. Ngoại ngữ
  
1.Tiếng anh               Mức độ sử dụng: Thành thạo

 
 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công viêc đảm nhiêm

1979 – 1995

Trường đại học nông nghiệp I

Nội

Giảng viên

1995 – 1997

Đại học Wageningen Hà Lan

Học tập lấy bằng cao học

1997 – đến nay

Đại học nông nghiệp Hà Nội (Học viện nông nghiệp Việt Nam)

Giảng viên

 
 

 

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

Tên đê tài nghiên cứu

               Năm bắt đầu/
Năm hoàn thành

Đê tài cấp
(NN, Bộ, ngành, trường)

           Trách nhiệm
tham gia trong đề tài

Nghiên cứu một số chỉ tiêu  đánh giá chất lượng, pha loãng và bảo tồn tinh dịch cừu Phan Rang

2006

Đề tài cấp Trường

Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung urê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm dứa  ủ chua làm thức ăn cho bò

2007

Đề tài cấp Bộ B2007-11- 63

Chủ nhiệm đề tài

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của giống dê siêu thịt Boer nuôi tại nông hộ vùng đồi núi Tam Điệp, Nho Quan – Ninh Bình

2008- 2009

Đề tài cấp Bộ B2008-11-86

Chủ nhiệm đề tài

Dùng đực giống Boer để cải tạo đàn dê Cỏ tại tỉnh Yên Bái

2009- 2010

Đề tài cấp Tỉnh Yên Bái

Chủ nhiệm đề tài

Cải tiến chế độ ăn để phù hợp với tiềm năng di truyền của dê lai hướng thịt

2009- 2010

Dự án Mekarn

Chủ nhiệm đề tài

Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà đồi tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang

2010- 2011

Đề tài trọng điểm Bộ NN

Thư ký đề tài

Bổ sung thân, lá đậu tương vào khẩu phần ăn của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) tại Hòa Bình

2011

Dự án Mekarn

Chủ nhiệm đề tài

Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kạn

2011 - 2013

Đề tài cấp Tỉnh Bắc Kạn

Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

Bảo tồn và phát triển nguồn gen gà của dân tộ ộc Mông xương đen quý hiếm tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái’

2009- 2010

Đề tài cấp Tỉnh Yên Bái Mã số: 56/QĐ – SKHCN

Tham gia

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi  gia súc, gia cầm  

 tại 6 xã đặc biệt khó khăn huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

2014-2015

Chương trình nông thôn miền núi của bộ Khoa học và công nghệ

Tham gia

Nhân thuần lưu giữ bảo tồn giống gà Bang Trới

2015-2017

Đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh

Tham gia

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesteron để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán có thai sớm ở bò"

2017-2019

Đề tài cấp bộ NN&PTNT

(đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Quốc Gia)

Thư ký

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc

2019-2023

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc Gia

Chủ nhiệm

 

 

II. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Định lượng progesteron trong máu, góp phần đánh giá tình trạng sinh sản của đàn bò sữa

2005

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội, tập III  số 2/2005, Trang 130-134

2

Ảnh hưởng của việc bổ sung urê trong khẩu phần nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của đàn bò thịt,

2005

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn, số 5/2005, Nxb L ĐXH, Trang 44-45

3

Khả năng sinh sản của một số giống dê nhập nội, Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp

2006

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I

4

Ảnh hưởng của việc thay thế 50% gạo bằng bột ngô và ủ men đến khả năng sản xuất của lợn gột tại xã Cát Quế, Hoài Đức – Hà Tây

2006

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I

5

Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ voi bằng bá dứa ủ chua có  bổ  sung ủ urê đến  khả  năng sản xuất của đàn  bò thịt

2006

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

6

Ảnh hưởng của việc bổ sung bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của lợn nái nuôi con và phòng bệnh tiêu chảy ở lợn con

2006

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

7

Ảnh hưởng của chất xơ trong khẩu phần đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu hoá nitơ và sự bài tiết nitơ ở lợn

2006

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

8

Ảnh hưởng của bã dứa trong khẩu phần đến thành phần của phân, nước tiểu và sự mất nitơ của chất thải trong quá trình dự trữ ở lợn góp phần giảm ô nhiễm môi trường

2007

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

9

Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu bò vàng Việt Nam

2007

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

10

Xác định mức bổ sung ure thích hợp trong khẩu phần ăn của bò thịt có sử dụng bã dứa ủ chua

2007

Tạp chí khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường đại học nông nghiệp I

11

effect of pineapple pulps on nitrogen digestibility, nitrogen excretion and nitrogen losses from slurry during storage of growing-finishing pigs

2008

Proceedings The 13th Animal Science congress of the Asian-Australasian Association of Animal Production Societies, Sept. 22-26, 2008-Hanoi, Vietnam pp. 180

12

Research on some Bio-characteristics and Preservation Technology of Rabbit Semen.

2008

International Workshop on Organic Rabbit Farming Based on Forages, Can Tho University, November 2008, pp. 20-25

13

Tập tính của cừu Phan Rang nuôi tại Đăk Lăk

2009

Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, tập 7, số 1-2009, tr. 25-31.

14

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê Cỏ, F1 (BTxCo) và con lai Boer x F1 (BTxCo) nuôi tại Ninh Bình

2010

Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, tập 8, số 1-2010, tr. 76-81

15

Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (BTxCo) và con lai Boer x F1 (BTxCo) nuôi tại Ninh Bình

2010

Tạp chí Khoa học và phát triển, Trường đại học nông nghiệp Hà Nội, tập 8, số 2-2010, tr. 258-262

16

Đánh giá khả năng sinh sản và hàm lượng axit amin trong thịt của dê Cỏ, F1 (BTxCo) và con lai Boer x F1 (BTxCo) nuôi tại Ninh Bình

2010

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, Hội KHKT chăn nuôi Việt Nam, năm số 18 (134), tháng 5/2010, tr. 43-49.

17

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Yên Bái

2012

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 22, 2012; trang 57-62

18

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của dê cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Yên Bái

2012

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 23, 2012; trang 39-43

19

Đặc điểm ngoại hình và khả năng cho thịt của gà địa phương lông đầu tại Lục Ngạn, Bắc Giang.

2012

Tạp chí Khoa học và Phát triển - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 10, Số 7; trang 978-985

20

Khả năng sinh sản của gà địa phương lông cằm nuôi tại Lục Ngạn – Băc Gian

2012

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 8 (161)-2012, tr. 24-28

21

Khả năng sinh sản và năng suất cho thịt của gà chùm lông đầu – Lục Ngạn – Bắc Giang

2012

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 4 (157)-2012, tr. 11-15

22

Đặc điểm ngoại hình và khả năng cho thịt của gà địa phương lông cằm tại Lục Ngạn, Bắc Giang.

2012

Tạp chí Khoa học và Phát triển - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 10, Số 7; trang 978-985

23

Tạo các dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng đặc hiệu hormone FSH

2013

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, tháng 4/2013, tr. 33-39

24

Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ và các tổ hợp lai giừa dê đực F1 z(Boer x Bách Thảo), F2 (Boer x Bách Thảo) với dê Cỏ nuôi tại Bắc Kạn.

2014

Tạp chí Khoa học và Phát triển - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội,  Số 8; trang 565-572

25

Assessment of carcass performance and meat quality of Co goat, F1 (Boer x Bach Thao), F2 (Boer x Bach Thao) crossbred Co raised Yen Bai province

2014

Journal of Science and Development - Hanoi University of Agriculture, Vol. 8, No. 12; 1237-1244

26

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng của dê cỏ F1(Bách Thảo x Cỏ) và con lai ba giống giữa đực Boer với dê cái F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại huyện nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2015

Tạp chí khoa học và Phát triển, Tập 13, Số 4: 551-559. 

27

Khả năng sản xuất của gà Ri và con lai (Ri-Sasso-Lương Phượng) nuôi tại An Dương, Hải Phòng

2015

Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam, Tập 14, Số 3: 392-399

28

Khả năng sinh sản của dê cái nuôi tại tỉnh Bắc Kạn

2017

Hội thảo quốc tế  khu vực Đông Nam Á "chăn nuôi bền vững". Tổ chức tại học viện nông nghiệp Việt Nam, tháng 7/2017.

29

Khả năng sinh sản của dê  nuôi tại Ninh Bình. Hội tảo khoa học sinh sản vật nuôi lần I

2017

Hội tảo khoa học sinh sản vật nuôi lần I. Tổ chức tại học viện nông nghiệp Việt Nam, tháng 4/2017.

 

30

Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của dê nuôi tại tỉnh Bắc Kạn

2017

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, tháng 4/2017, tr. 80-87

31

The Reproductive Performance of Female Goats Raised in Nho Quan - Ninh Binh

2017

Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vietnam National University of Agriculture,Vol. 15, No. 7, 2017. p. 899-904

32

Phân tích sự sai khác di truyền của vịt Cổ Lũng với một số giống vịt Nội bằng chỉ thị

phân tử SSR

2018

Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, số 233, thnags 6/2018. p. 2-8

33

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA VỊT CỔ LŨNG

2018

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(5): 4 57-463

34

"MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SINH HÓA MÁU CỦA VỊT CỔ LŨNG"

2018

Tạp chí khoa học nông  nghiệp Việt Nam, Số  16 (6), 585-590.

35

Ảnh hưởng của phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến khả năng sinh trưởng của gà LV thương phẩm"

2018

Tạp chí nông nghiệp và PTNT, số 21/2018 p. 58-65.

36

Ảnh hưởng của phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến một số chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu gà LV thương phẩm

2018

Tạp chí khoa học nông  nghiệp Việt Nam, Số  16 (7)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (link download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang