PGS. TS. BÙI QUANG TUẤN

Đơn vị: Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi
Thông tin liên hệ: Thị trấn Trâu Quỳ , Gia Lâm, Hà Nội
Email: bqtuan[at]vnua.edu.vn
 
 
Học hàm, Học vị Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

 

HỌC HÀM, HỌC V

  

-     Bằng ĐH: Kỹ sư Chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp quốc gia Mông Cổ, năm 1985

-     Bằng TS: Chuyên ngành Chăn nuôi, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2000

-     Bằng Ths

 
 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Download bài giảng

2

Thức ăn bổ sung và phụ gia

Download bài giảng

 3

 Đánh giá và quản lý chất lượng thức ăn

Download bài giảng

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Thức ăn chăn nuôi

Dowload bài giảng

2

Thức ăn bổ sung và phụ gia

Dowload bài giảng

3

 Cây thức ăn chăn nuôi

Dowload bài giảng

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu
 -Lĩnh vực 1: Cây thức ăn chăn nuôi

  -Lĩnh vực 2: Chế biến thức ăn

 -Lĩnh vực 3: Phụ phẩm công-nông nghiệp

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Tên đề tài, dự án

Cấp phê duyệt

Vai trò

Năm thực hiện

1

Khảo sát tuyển chọn tạp đoàn cây thức ăn gia súc cho chăn nuôi bò sữa nông hộ tại Lương Sơn – Hoà Bình

Đề tài cấp bộ Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

2004-2005

2

Điều tra tình hình sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi

Đề tài cấp bộ Bộ NN&PTNT

Chủ nhiệm

2007-2008

3 Tuyển chọn và xây dựng quy trình thâm canh cây thức ăn cho trâu bò trong vụ đông xuân Đề tài cấp bộ Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm 2009-2010
4 Chọn lọc và sử dụng một số giống cao lương (sorghum) có năng suất chất xanh cao trong vụ đông xuân làm thức ăn cho gia súc nhai lại Đề tài cấp bộ Bộ NN&PTNT Tham gia 2010
5 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gia cầm tập trung Đề tài cấp bộ Bộ NN&PTNT Tham gia 2012
6 Nghiên cứu lai tạo giống cao lương (Sorghum bicolor L.) dùng làm thức ăn chăn nuôi Đề tài cấp bộ Bộ NN&PTNT Tham gia 2013
7 Nghiên cứu khẩu phần ăn phù hợp với các giai đoạn tuổi của bò lai hướng thịt F1 (BBB x Lai Sind) nuôi tại ngoại thành Hà Nội Sở KH&CN Hà Nội Tham gia 2016-2018
8 Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm nguyên liệu giàu protein từ bột sắn và bã sắn bằng công nghệ lên men vi sinh để làm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh trong chăn nuôi bò sữa và bò thịt tại vùng chăn nuôi trọng điểm của Hà Nội Sở KH&CN Hà Nội Tham gia 2017-2019

 9

 Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La

 Sở KH&CN Sơn La

 Tham gia

 2017-2019

10 Nghiên cứu cải tạo và quản lý thảm cỏ tự nhiên và sản xuất thức ăn hỗn hợp sử dụng các nguyên liệu sẵn có phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc quy mô tập trung và quy mô nông hộ tạo sinh kế bền vững cho người dân Tây Nguyên Cấp quốc gia Tham gia 2016-2020

 
 

 

III. Công bố khoa học

1. Bài báo

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

 

Năm công bố

1

Nghiên cứu sử dụng thân cây ngô già sau thu bắp làm thức ăn cho bò sữa

Tác giả

 Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, số 12, trang 559-560

1999

2

Nghiên cứu sử dụng rơm lúa làm thức ăn cho bò sữa

Tác giả

 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp. ĐHNN1

 2000

 3

 Effects of several treatment on in-sacco degradability of maize stover and influence of its partial replacement of green grass in a cattle diet on rumen efficiency

 Tác giả

 Proceedings of the Workshop on Improved Utilization of By-products for Anima Feeding in Vietnam, held on 28-30 March 2001 in Hanoi

 2002

4 Tình hình chăn nuôi và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi dưỡng trâu bò tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI 2003
5 Nghiên cứu sử dụng thân cây chuối lá làm thức ăn cho bê sữa lai sinh trưởng trong vụ động Tác giả

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 2, số 1, trang 52-56

2004
6 Xử lý urê cây ngô sau thu bắp làm thức ăn nuôi bò cái hậu bị Tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 2, số 4, trang 275-279 2004
7 Ảnh hưởng của ủ chua và xử lý urê đến tính chất và thành phần dinh dưỡng của ngọn lá mía ss   Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 3, số 2, trang 125-130 2005
8 Ủ bảo quản bã sắn làm thức ăn dự trữ cho trâu bò Tác giả Tạp chí Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam, số 7 (77), trang 13-17 2005
9 Ảnh hưởng của tuổi thu hoạch đến năng suất và chất lượng thức ăn của cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ ghinê (Panicum maximum) trồng tại Đan Phượng, Hà Tây Tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 3, số 3, trang 202-207 2005
10 Nghiên cứu mức bón phân urê đối với cỏ voi và cỏ ghinê Tác giả Tạp chí Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam, số 7 (77), trang 17-20 2005
11 Ensilage of maize stem after collecting corn to feed heifer’s cattle Tác giả Proceedings of the Workshop on Improved Utilization of By-products for Anima Feeding in Vietnam and Laos (NXB Nông nghiệp) 2005
12 Chế biến bã sắn làm thức ăn dự trữ cho bò sữa   Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI 2006
13 Khảo sát thành phần thảm thực vật và đặc điểm cấu trúc đồng cỏ chăn thả xã Ngọc Thanh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 4, số 1, trang 36-41 2006
14 Ảnh hưởng của ủ kiềm hoá rơm tươi với urê đến khả năng thu nhận thức ăn và tăng trọng của bê sinh trưởng Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 4, số 3, trang 229-234

2006
15 Chế biến bã sắn làm thức ăn dự trữ cho bò sữa Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 4, số 1, trang 25-29 2006
16 Xử lý và bảo quản rơm tươi làm thức ăn cho trâu bò Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam, số 9 (91), trang 27-32 2006
17 Ủ chua cây ngô sau thu bắp già làm thức ăn cho bò sữa tại Đan Phượng, Hà Tây Tác giả Tạp chí Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam, số 2 (84), trang 18-21 2006
18 Khảo sát giá trị thức ăn của một số cây cỏ có nguồn gốc từ vùng ôn đới tại Tân yên-Bắc Giang, số 9 (91), trang 23-27 Tác giả Tạp chí Chăn nuôi – Hội Chăn nuôi Việt Nam, số 9 (91), trang 23-27 2006
19 Treatment and preservation of fresh rice straw as feed for cattle Đồng tác giả NUFU PROJECT Final Workshop on Improved Utilization of agricultural by-products as animal feed in Vietnam and Laos, Vientiane, 6-7 November 2006 2006
20 A study on cassava residue preservation for dairy cattle feeding Đồng tác giả NUFU PROJECT Final Workshop on Improved Utilization of agricultural by-products as animal feed in Vietnam and Laos, Vientiane, 6-7 November 2006 2006
21 Using cassava (Manihot esculenta, Crants) residue silage with mung bean (Phaseolus aureus Roxb) processing by-products as supplementary feeds for fattening cattle Tác giả NUFU PROJECT Final Workshop on Improved Utilization of agricultural by-products as animal feed in Vietnam and Laos, Vientiane, 6-7 November 2006 2006
22 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến việc sử dụng rơm và thân cây ngô làm thức ăn cho trâu bò tại các tỉnh phía Bắc Tác giả Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp – ĐHNNI, tập 6, số 1, trang 47-51 2008
23 Giá trị thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm, Hà Nội Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp I, tập 6, số 1, trang 52-57 2008
24 Năng suất, chất lượng một số giống cây thức ăn gia súc (Pennisetum purpureum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng tại Đắk Lắk Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp I, tập 7, số 3, trang 276-283

2009
25 Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và phương pháp thu hạt đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ ghi nê trồng tại Đắk Lắk Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, tập 7, số 6, trang 738-743

2010
26 Năng suất, chất lượng một số giống cỏ trồng trong vụ đông-xuân tại Hà Nội và Bắc Ninh Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, tập 9, số 1, trang 84-90 2011
27 Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức bón phân đạm đến năng suất, chất lượng cỏ setaria Tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, tập 9, số 2, trang 251-258 2011
28 Sử dụng cây cao lương trong chăn nuôi bò thịt Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, tập 9, số 4, trang 608-614 2011
29 Effect of  different additives on the quality of Gac shell (Momordica cochinchinesis Spreng) silage Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, số 9, trang 139-145

2011
30 Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi gà đẻ trứng lương phượng Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, ĐHNN Hà Nội, tập 11, số 2, trang 209-216 2011
31 Effects of replacing fish meal with soy cake in a diet based on urea-treated rice straw on performance of growing Laisind beef cattle Đồng tác giả

Tropical Animal Health and Production, Volume 45, Number 4, Pp 902-909

2012
32 The use of Mung bean (Phaseolus  aureus) hulls in diet of laying hens Đồng tác giả Livestock  Research for  Rural Development, 25 (1) 2013
33 Năng suất chất xanh và giá trị dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương mới lai tạo (Sorghum bicolor (L.) Moench) tại các vùng sinh thái khác nhau Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp&PTNT 2013
34 Ảnh hưởng của thời điểm thu cắt đến năng suất, thành phần hóa học của hai dòng cao lương (OPV86 và OPV88) và chất lượng thức ăn ủ chua từ cây cao lương Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp&PTNT 2014
35 Sử dụng cây cao lương nuôi vỗ béo bò Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, số 4, Tr: 37-44 2015
36 Xác định khối lượng và chế biến thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, số 4, Tr: 29-36 2015
37 Thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê khi cho ăn keo dậu (Leucaeana leucocephala) và stylo (Stylosanthes guianensis). Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tập 13, số 6, trang 913-920 2015
38 Thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân bằng nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê được bổ sung cây họ đậu (Fabaceae) vào khẩu phần Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, số 10, Tr: 64-70 2015
39 Nhu cầu năng lượng duy trì của bò thịt lai Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI, số 65/2016, Tr: 2-24 2016
40 Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ voi và cây lạc dại khô trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn, chuyển hóa nitơ và dẫn xuất purine trong nước tiểu của dê Đồng tác giả Tạp chí Chăn nuôi, Hội Chăn nuôi, số 213, Tháng 11/2016, Tr: 54-60 2016
41 Đánh giá chất lượng và hệ vi sinh vật trong cỏ voi ủ chua Đồng tác giả Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 14, số 9, 2016, Tr: 1410-1418 2016
42 Hiện trạng và hướng nghiên cứu phát triển cây làm thức ăn xanh cho chăn nuôi gia súc ở Việt Nam Đồng tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi, số 86, Tr. 2-19 2018
43 Nghiên cứu mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho nhóm bò lai F1 (BBB x Lai Sind) giai đoạn 6-12 tháng tuổi. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi, số 85, tr. 75-85. 2018
44 Nghiên cứu mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (TMR) cho nhóm bò lai F1 (BBB x Lai Sind) nuôi vỗ béo. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi, số 89, tr. 46-55 . 2018

2. Sách

TT

Tên công bố

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

Ghi chú

1

Giáo trình Thức ăn chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 2012

2

Giáo trình Cây thức ăn chăn nuôi

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 2012

 

 
 

 

KHEN THƯỞNG

TT

Hình thức

Nội dung

Năm

1

Bằng khen cấp …

 

 

2

Danh hiệu …

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Bùi Quang Tuấn

 
  Cập nhật lần cuối: 28/12/2018     ---     Về đầu trang