Các thầy cô gửi phiếu đánh giá chấm lần 1, lần 2 KLTN và cuốn KLTN theo BM về phòng 106 Tổ CTSV Khoa muộn nhất vào 10g ngày thứ 6 (4/9/2015).

Lịch công tác tuần từ 31/8/2015 đến 06/9/2015

Newer news items:

Older news items: