Sinh viên khóa 56 đợt 2 nộp 01 quyển KLTN từ 8-10g ngày 27/8/15 tại P106 tổ CTSV Khoa. Sáng 28/8/15 kính mời đại diện các BM đến nhận KLTN để chấm chéo tại tổ CTSV


Lịch công tác tuần từ 24/8/2015 đến 30/8/2015

Newer news items:

Older news items: