Ngành học và cơ hội việc làm cho sinh viên khoa Chăn nuôi sau khi tốt nghiệp

1. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP KHOA CHĂN NUÔI

 

STT

NGÀNH

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU/

TỔ CHỨC QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN/

KHỞI NGHIỆP

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1

Chăn nuôi

-    Kỹ sư chăn nuôi , Chăn nuôi thú y.

-    Giảng viên, Nghiên cứu viên, Chuyên viên, kỹ thuật viên khoa học trong lĩnh vực Chăn nuôi, chăn nuôi thú y.

-    Kỹ thuật trại, kỹ thuật thị trường, Marketing các sản phẩm liên quan đến Chăn nuôi thú y.

-    Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương liên quan đến công tác quản lý Chăn nuôi, thú y.

-    Các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, thú y.

-  Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các Hiệp hội có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y

-    Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất chăn nuôi và kinh doanh trong lĩnh vực Chăn nuôi, thú y;  thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư, thiết bị chăn nuôi thú y.

- Các hoạt động khác liên quan đến khoa học động vật, chăn nuôi, thú y nói chung.

-    Có thể học tiếp chương trình sau đại học ngành Chăn nuôi và các chuyên ngành gần như thú y, thủy sản, công nghệ sinh học, hoặc những chuyên ngành có liên quan này ở trong và ngoài nước.

 2. HỢP TÁC VỚI THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

Khoa Chăn nuôi có các mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với nhiều cơ quan, các doanh nghiệp và các trang trại chăn nuôi. Các quan hệ hợp tác giữa khoa Chăn nuôi với các cơ quan, doanh nghiệp bao gồm: phối hợp tiến hành các đề tài khoa học (Quốc tế, cấp Nhà nước, cấp Bộ hay cấp Trường), chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mời giảng viên thỉnh giảng, tổ chức các hội nghị, hội thảo, seminar khoa học, gửi sinh viên thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp, trao học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu việc làm và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hay tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Khoa và các cơ quan, các doanh nghiệp cũng có các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao.

Một số cơ quan, doanh nghiệp có hợp tác với Khoa Chăn nuôi:

STT

Tên cơ quan đối tác

Các hoạt động hợp tác đã triển khai

Ghi chú (kết quả nổi bật, kế hoạch trong thời gian tới)

1

Bộ Nông Nghiệp và PTNN

Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao khoa học công nghệ, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

2

Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao khoa học công nghệ, gửi sinh viên thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

3

Viện chăn nuôi

Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo, gửi sinh viên thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

4

Cục Chăn Nuôi

 

Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo, gửi sinh viên thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

5

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức hội nghị hội thảo, gửi sinh viên thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

6

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Gửi cán bộ đi thực tế, gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

7

Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam – Vinamilk

Gửi cán bộ đi thực tế, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

8

Công ty TNHH Lạc Hồng

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

9

Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam chi nhánh Hưng Yên

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

10

Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam chi nhánh Hà Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

11

Công ty TNHH SX và TM Mỹ Nông

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

 

Công ty TNHH TI NO Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

12

Công ty TNHH thuốc thú y Amavet

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

13

Công ty TNHH ANT (HN)

Trao học bổng, tuyển dụng sinh viên, gửi sinh viên TTTN

Duy trì và phát triển hợp tác

14

Công ty Cổ phần công nghệ Mùa Xuân (BioSpring)

Trao học bổng, tuyên dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

15

Công ty TNHH Biomin Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

16

Cơ sở sản xuất Minh Tuấn

Trao học bổng, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

17

Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn Thắng

Tuyến dụng sinh viên, hỗ trợ các hoạt động của sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

18

Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - MEKOVET

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

19

Công ty Cổ phần AUSTFEED Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

20

Công ty thuốc thú y Tiến Thành

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

21

Công ty TNHH Dinh Dưỡng động vật EH Hà Tây

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

22

Công ty TNHH GUYOMARC'H - VCN

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

23

Công ty TNHH ĐTPT Chăn nuôi lợn Dabaco

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

24

Công ty phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

25

Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng, gửi sinh viên đến thực tập, rèn nghề

Duy trì và phát triển hợp tác

26

Công ty Tre xứ Thanh (TxT)

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

27

Công ty TNHH Sunjin Farmsco

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

28

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

29

Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng, gửi sinh viên thực tập giáo trình, rèn nghề và TTTN

Duy trì và phát triển hợp tác

30

Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

31

Công ty TNHH CJ Vina Agri – chi nhánh Hưng Yên

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

32

Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

33

Công ty TNHH Tongwei Hải Dương

Trao học bổng, Tuyển dụng sinh viên, gửi sinh viên thực tập tốt nghiệp

Duy trì và phát triển hợp tác

34

Công ty thức ăn chăn nuôi Phú Thái

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

35

Công ty CP Giống và TBCN Hưng Huy

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

36

Công ty KATO BOJKUIYOU - Nhật Bản

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

37

 Công ty Cổ phần thuốc thú y TWI

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

38

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Toàn Lợi

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

39

Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Tâm

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

40

Công ty TNHH thuốc thú y Agrovet.H

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

41

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển PHARMAHEAD Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

42

Công ty giống gia cầm Lương Huệ

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

43

Công ty Cổ phần Hải Nguyên

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

44

Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

45

Bộ phận phòng Nhật Bản - Công ty Hanoi Tie

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

46

Công Ty CP Công Nghiệp Cimexco

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

47

Công ty TNHH AMERICAN FEEDS

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

48

Bộ môn Kỹ thuật nông nghiệp - trường đại học Sư phạm 2 Xuân Hòa

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

49

Công ty TNHH MTV Thương mại và sản xuấ Able 

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

50

Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đặc khu Hope Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

51

Tập đoàn DE HEUS

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

52

Công ty Cổ phần thuốc thú y STV Thái Dương

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

53

Công ty Green Feed

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

54

Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn - RTD

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

55

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Tuyển dụng thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

Duy trì và phát triển hợp tác

56

 Công ty TNHH Thương Mại Hòa Phát

 

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

57

Công ty TNHH Giải pháp Khoa học Quốc tế - ISSVIET thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

58

Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

59

Công ty TNHH BUNTAPHAN Việt Nam

 

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

60

Công ty Cổ phần DTK

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

61

Doanh nghiệp Tám Lợi

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

62

Công ty Cổ phần đầu tư Tônkin

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

63

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hà Lan

Trao học bổng, tuyển dụng sinh viên, gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

64

Công ty Cổ phần Phân phối Kỹ thuật Nova

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

65

Công ty TNHH ĐTPT Chăn nuôi lợn Dabaco là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

66

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Á Châu

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

67

Công ty TNHH Thương mại và vận thải Thái Tân

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

68

Khoa Chăn nuôi - Thú y trường đại học Nông lâm Huế

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

69

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Sakan Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

70

Bộ môn Quản lý động vật rừng, trường đại học Lâm nghiệp

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

71

Công ty JAPFA COMFEED Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

72

Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

73

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thuỵ Phương

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

74

Công ty TNHH Thương mai VIC (Thức ăn gia súc Con heo vàng)

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

75

Công ty Bayer Việt Nam

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

76

Công ty TNHH Liên kết đầu tư LIVABIN

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng, gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

77

Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

78

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàn Dương

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

79

Công ty New Hope Hà Nội

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

80

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Đài Loan

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

81

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Trung

Tuyển dụng sinh viên, trao học bổng

Duy trì và phát triển hợp tác

82

Công ty TNHH 1 thành viên lợn giống Lạc Vệ

Tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

83

Công ty Nutreco

Tuyển dụng, gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

84

Nhà máy chế biến thức ăn cao cấp Top Feeds

Tuyển dụng, gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

85

Trang trại chăn nuôi lợn Phồn Thịnh, Cư Yên, Lương Sơn, Hòa Bình

Tuyển dụng, gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

86

Trang trại chăn nuôi Thuỷ Tiên - Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

87

Trại gà Bác Hà,  Kim Một, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

88

Trang trại chăn nuôi Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

89

Trang trại chăn nuôi lợn Phúc Bố, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

90

Trang trại chăn nuôi lợn, Thôn Tiền Trung, Xã Ái Quốc, TP. Hải Dương

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

91

Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Ba Vì,  Ba Vì,  Hà Nội

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

92

Trang trại chăn nuôi lợn (Trại Trác), Lương Tài, Bắc Ninh

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

93

Công ty THÁI DƯƠNG

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

94

Trang trại chăn nuôi gà, xóm Tân Trung, Lương Sơn, Thái Nguyên

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

95

Trang trại chăn nuôi Thuỷ Tiên - Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

96

Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

97

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, Tản Lĩnh, Ba Vì,  Hà Nội

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

98

Trại Kim Tân - Kim Thành - Hải Dương

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

99

Trại lợn ông Trịnh Văn Thoa  - Tiền Phong, Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

100

Trại gà ông Lê Anh Đào - Đại Vĩ - Liên Hoà - Đông Anh - Hà Nội

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

101

Trang trại chăn nuôi lợn Hàn Lạc - Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

102

HTX dịch vụ thương mại và Chăn nuôi Nhất Lương - Thôn Mới, Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

103

Trang trại DABACO - Quế Võ, Bắc Ninh

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

104

Trại lợn CP - Tiên Du, Bắc Ninh

Gửi sinh viên thực tập giáo trình, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

105

Trang trại chăn nuôi  lợn, Bãi Dài - Đông Triều - Quảng Ninh

Gửi sinh viên thực tập giáo trình

Duy trì và phát triển hợp tác

106

Công ty Cổ phần Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet

Sinh viên tham quan thực tế, tuyển dụng sinh viên

Duy trì và phát triển hợp tác

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: