Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi đạt chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, VILAS 1223

 

Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi do PGS.TS. Đặng Thúy Nhung phụ trách, có cơ sở vật chất khá đồng bộ và hiện đại. Các thiết bị của Phòng thí nghiệm được huy động từ các bộ môn và được đầu tư trong khuôn khổ

Dự án Nâng cao năng lực Giáo dục đại học (TRIG) cùng một số dự án Hợp tác Quốc tế khác (Dự án Việt Bỉ,…).

Phòng thí nghiệm là cơ sở có đủ năng lực để phân tích và xét nghiệm các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực về: chăn nuôi, thú y, thủy sản và một số lĩnh vực liên quan khác như: bảo quản chế biến, trồng trọt, công nghệ sinh học, …. cho các đề tài nghiên cứu, các dự án, nhà máy, các cơ sở sản xuất …. thực hành môn học, thực tập tốt nghiệp của sinh viên, thực hiện các đề tài luận văn và luận án của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Trang thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm theo định hướng phục vụ phân tích, kiểm định chất lượng thức ăn, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng, sữa,…), chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi như: protein thô, protein thuần, xơ thô, tro thô (khoáng tổng số), lipit thô, cát sạn/silica, canxi, phốt pho, độ ẩm, năng lượng thô, năng lượng trao đổi, N-NH3, tinh bột, hemicellulose, cellulose, lignin, phân tích kim loại (Zn, Cu, Fe,…), muối, salbutamol, clenbuterol, axit hữu cơ tổng số, axit hữu cơ riêng (axetic, butyric, lactic), kháng sinh trong sản phẩm chăn nuôi (chloramphenicol, quinolone, tetracyclines,..), các chỉ tiêu phân tích trứng gia cầm (khối lượng trứng, màu sắc lòng đỏ, chỉ số hình dạng, độ dày vỏ trứng, đơn vị HU,…),…

Ngày 3/7/2019, Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận Phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017, mã số VILAS 1223 với 14 phép thử được công nhận gồm:

1. Xác định hàm lượng nitơ và hàm lượng protein thô  (TCVN 4328 – 1: 2007)

2. Xác định hàm lượng chất béo (TCVN  4331:2001)

3. Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác (TCVN 4326: 2001)

4. Xác định hàm lượng tro thô (TCVN 4327: 2007)

5. Xác định hàm lượng NaCl (TCVN 4330: 1986)

6. Xác định hàm lượng tro không tan trong axit HCl  (TCVN 9474: 2012)

7. Xác định hàm lượng xơ thô  (CN – PP.03) (Ref: Ankom method 7)

8. Xác định hàm lượng photpho (TCVN 1525: 2001)

9. Xác định hàm lượng canxi (TCVN1537: 2007)

10. Xác định hàm lượng nitơ amoniac (TCVN 10494: 2014)

11. Hàm lượng axit xyanhydric (TCVN 8763: 2012)

12. Xác định hàm lượng asen (CN – PP. 01) (Ref: AOAC 986.15)

13. Xác định hàm lượng thủy ngân (CN – PP. 02) (Ref: TCVN 7604: 2007)

14. Xác định độ axit béo (TCVN 8800: 2011)

Hiện nay, Phòng thí nghiệm đang đăng ký là đơn vị thử nghiệm được Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là “Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu” để hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực phân tích thức ăn chăn nuôi. Trong thời gian tới, Phòng tiếp tục đăng ký các chỉ tiêu xét nghiệm mới.

Một số hình ảnh về Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi

        

 Xác định độc tố aflatoxin, kháng sinh nhóm quinolone,… trên hệ thống sắc ký lỏng (UPLC)

Các giáo sư  trường đại học California, Davis và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)- Đại sứ quán

Hoa Kỳ ở Việt Nam thăm quan và  trao đổi chuyên môn

 

Sinh viên thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp tại Phòng

 

Máy đo năng lượng thô

Máy phân tích protein thô

 

Xác định kim loại trên hệ thống phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

 

Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm khoa Chăn nuôi đạt ISO/IEC 17025:2017

 

                                                                                                                   

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: