Dư lượng kháng sinh có trong DDGS hay không?

Trong tổng số phản hồi nhận được, 14 trong số 19 (73,7%) nhà sản xuất ethanol báo cáo rằng họ thường xuyên sử dụng thuốc kháng sinh với mục đích dự phòng.

Tác giả Jerry Shurson, Audrey Walter và Pedro Urriola, Khoa Khoa học động vật của Đại học Minnesota

Do giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế mang lại tương đối cao nên hàng năm có khoảng 6 triệu tấn DDGS được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi lợn ở Mỹ, Trong qui trình sản xuất, kháng sinh liều thấp thường được sử dụng để ngăn ngừa và kiểm soát khả năng bị ô nhiễm các loại vi khuẩn làm giảm sản lượng ethanol. Virginiamycin và penicillin G là hai loại kháng sinh phổ biến nhất được sử dụng trong sản xuất ethanol và đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công nhận là an toàn trong giai đoạn lên men với liều lên tới 3,0 ppm.

Mặc dù liều này thấp hơn từ 5 đến 37 lần so với nồng độ virginiamycin được FDA cho phép sử dụng trong thức ăn cho lợn trước đây, nhưng điều này đã dẫn đến nguy cơ tồn dư kháng sinh trong DDGS, nguy cơ phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh sẽ tác động đến an toàn thức ăn chăn nuôi và an toàn thực phẩm.. Ngoài ra, các cuộc khảo sát về việc sản xuất DDGS trước đây cho thấy các cơ sở sản xuất ethanol còn sử dụng các kháng sinh khác, như erythromycin làkháng sinh rất quan trọng trong nhân y.

Kết quả từ cuộc khảo sát trước đây của chúng tôi được tiến hành năm 2011 cho thấy 12,6% mẫu DDGS dạng khô và dạng ướt được lấy từ 43 cơ sở sản xuất ethanol ở 9 bang (mẫu được thu thập theo quý) chứa dư lượng kháng sinh ở nồng độ dưới 1,12 ppm(Paulus - Compart et al., 2013). Cụ thể, 8,8% các mẫu này chứa erythromycin ở nồng độ có thể phát hiện của, 1,3% các mẫu chứa dư lượng penicillin và 0,6% các mẫu chứa dư lượng virginiamycin có hoạt tính sinh học. Tuy nhiên, khithực thi sửa đổi Luật an toàn thực phẩm từ năm 2011, nhu cầu sử dụng DDGS không có kháng sinh tăng lên, chúng tôi cho rằng tỷ lệ và nồng độ dư lượng kháng sinh trong DDGS trên thị trường hiện nay ít hơn so với báo cáo trước đây.

Với sự hỗ trợ của CHS Inc (Inver Grove Heights, Minn.), chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát mới, thu thập mẫu từ 20 cơ sở sản xuất ethanol từ chín bang và phân tích sự dư lượng của virginiamycin có hoạt tính sinh học (Phibro EPG, St. Paul, Minn.), đồng thời tiến hành định lượng dư lượng penicillin G, chlortetracycline và erythromycin (SGS Bắc Mỹ Inc, Brooking, S.D). Bên cạnh đó còn thu thập thông tin về việc thực hành sử dụng kháng sinh của các cơ sở này.

Kết quả đã nhận được thông tin chi tiết về việc sử dụng kháng sinh từ 19 trong số 20 nhà máy sản xuất ethanol tham gia khảo sát. Trong tổng số phản hồi nhận được, 14 trong số 19 (73,7%) nhà sản xuất ethanol báo cáo rằng họ thường xuyên sử dụng thuốc kháng sinh với mục đích dự phòng. Bên cạnh đó, , 12 nhà máy (85,7%) cho biết họ sử dụng kết hợp của virginiamycin và penicillin trong cả hai giai đoạn gây giống và lên men (78,6%) sản xuất ethanol và phụ phẩm. Chỉ có một cơ sở sử dụng erythromycin kết hợp trong kháng sinh tổng hợp của họ, và có hai cơ sở (14,3%) chỉ sử dụng virginiamycin. Ngoài ra, một cơ sở sử dụng chiết xuất thực vật tự nhiên để thay thế kháng sinh.

Mặc dù hầu hết các nhà sản xuất ethanol sử dụng penicillin G kết hợp với virginiamycin trong sản xuất phụ phẩm, nhưng không thể phát hiện được penicillin G hoặc virginiamycin có hoạt tính sinh học trong 20 mẫu DDGS phân tích. Khảo sát này cho thấy những kháng sinh này đang được sử dụng ở nồng độ thích hợp để tránh sự phát hiện tồn dư trong DDGS. Kết quả này có khác so với các kết quả của các cuộc điều tra trước đây, cho rằng trong 20 mẫu phân tích không phát hiện dư lượng tetracycline nhưng có một mẫu (5,0%) chứa dư lượng erythromycin (2,11 mg/kg).

Trong khi tỷ lệ dư lượng erythromycin trong khảo sát này ít hơn so với kết quả khảo sát 7 năm trước (Paulus-Compart và cộng sự, 2013), thì nồng độ dư lượng erythromycin trong khảo sát này lớn hơn nồng độ trung bình (0,35 ppm) dư lượng erythromycin được phát hiện trong khảo sát trước đây. Do đó, trước sự xuất hiện trở lại dư lượng erythromycin trong các mẫu DDGS trong nhiều khảo sát, thiếu sự qui định an toàn (GRAS) về sử dụng kháng sinh trong sản xuất ethanol và vì tính chất quan trọng của một kháng sinh quan trọng trong nhân y, đặc biệt nguy cơ phát triển vi khuẩn kháng thuốc của erythromycin nên cần phải có qui định hướng tới việc loại bỏ việc sử dụng erythromycin trong ngành công nghiệp ethanol..

Kết luận

Mặc dù số lượng mẫu trong khảo sát này còn hạn chế, nhưng có vẻ như nguy cơ tồn dư kháng sinh có trong DDGS trên thị trường hiện nay là rất thấp so với kết quả từ các khảo sát trước đó. Tuy nhiên, ngành công nghiệp ethanol cần sử dụng các kháng sinh được GRAS cho phép với liều lượng cho phép và loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng erythromycin để tránh nguy cơ dư lượng trong DDGS.

Phạm Kim Đăng và Nguyễn Thương Thương – Khoa Chăn nuôi, Học viện nông nghiệp Việt Nam dịch nguyên bản từ bài đăng trên Website: https://www.nationalhogfarmer.com/ USA mục Animal Health ngày 20 tháng 9 năm 2018

Nguồn: https://www.nationalhogfarmer.com/feed/are-antibiotic-residues-present-ddgs?NL=NHF-001&Issue=NHF-001_20180920_NHF-001_94&sfvc4enews=42&cl=article_1_b&utm_rid=CPG02000003524344&utm_campaign=31337&utm_medium=email&elq2=07511a6cfb5545f1bbed963e5ebf67b9

Reference
Paulus-Compart, D.M., Carlson, A.M., Crawford, G.I., Fink, R.C., Diez-Gonzalez, F., DiCostanzo, A., Shurson, G.C., 2013. Presence and biological activity of antibiotics used in fuel ethanol and corn co-product production. J. Anim. Sci. 91, 2395–2404. doi.org/10.2527/jas.2012-5714

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: