Thế mạnh của Phòng

Phòng thí nghiệm là cơ sở có đủ năng lực để đánh giá, phân tích và xét nghiệm các chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực:

+ Chăn nuôi, thú y, thủy sản và một số lĩnh vực liên quan khác như: bảo quản chế biến, trồng trọt, công nghệ sinh học,…

Hiện nay, Phòng thí nghiệm Trung tâm là đơn vị thuộc khoa Chăn nuôi thực hiện các nhiệm vụ:

Đào tạo: là nơi thực hành một số học phần, thực tập tốt nghiệp của sinh viên, thực hiện các đề tài luận văn cao học, luận án của nghiên cứu sinh,

Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án,… của các cán bộ, giảng viên của Khoa hoặc các đơn vị trong Học viện.

Phục vụ kinh doanh: nhận đánh giá cảm quan, phân tích và kiểm định chất lượng nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi (lợn, gà, vịt, chó, mèo, trâu, bò, cá, tôm,…), sản phẩm chăn nuôi (thịt, trứng, sữa,…) và vệ sinh môi trường chăn nuôi của các cá nhân, đơn vị trong Học viện, nhà máy thức ăn chăn nuôi, trang trại, ….

Ngày 3/7/2019, Phòng thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi đã được Văn phòng Công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định số 421.2019/QĐ - VPCNCL về việc công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025 :2017, VILAS 1223 với 14 phép thử (File đính kèm).

Ngày 07/01/2020, Phòng thí nghiệm đã được Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận số 01/GCN - CN - TĂCN về việc đăng ký hoạt động thử nghiệm với 12 phép thử thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (File đính kèm).

Ngày 20/01/2020, Phòng thí nghiệm được Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định số 11/QĐ - CN - TĂCN về việc Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi với 12 phép thử thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (File đính kèm).

     Phòng Thí nghiệm Trung tâm khoa Chăn nuôi gồm 02 cán bộ cơ hữu có trình độ thạc sĩ với chuyên môn sâu trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm. Các cán bộ của Phòng thí nghiệm thường xuyên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước về đánh giá, phân tích thức ăn chăn nuôi; tham gia các đề tài nghiên cứu, dự án... với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Xác định kim loại trên hệ thống phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Xác định độc tố aflatoxin, kháng sinh nhóm quinolone,… trên hệ thống
sắc ký lỏng (UPLC)

Các giáo sư  trường đại học California, Davis và Bộ Nông nghiệp
Hoa Kỳ (USDA) 
- Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam thăm quan
và trao đổi chuyên môn

Sinh viên thực tập khóa luận tốt nghiệp tại Phòng

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: