THÔNG BÁO V/v Kết quả tuyển chọn ứng viên tham gia Hội nghị sinh viên quốc tế lần 19 (ISS19) tại Nhật Bản

 

Căn cứ văn bản đề cử sinh viên tham gia Hội nghị sinh viên quốc tế lần 19 (ISS19) tại Nhật Bản của các khoa theo Thông báo số 20/TB-HTQT ngày 20/3/2019, Ban Hợp tác quốc tế đã nhận hồ sơ của các ứng viên sau:

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Mã số SV
Vị trí dự tuyển
1
Nguyễn Hồng Minh
31/3/1998
K61CNSTHA
610847
Sinh viên chính thức
2
Vũ Duy Thái Sơn
01/5/1998
K61CNSHE
614056
Sinh viên chính thức
3
Đặng Thị Phương Anh
14/9/1998
K61KHCTT
611573
Sinh viên chính thức
4
Lê Khắc Duy
15/9/1998
K61-16CNTYA
610148
Sinh viên tham gia
Sau khi xem xét hồ sơ (đơn trình bày nguyện vọng, kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ, năng lực thuyết trình và tham gia các hoạt động tập thể), Ban tổ chức ISS19 lựa chọn các sinh viên có tên sau đây tham gia Chương trình:
+ Sinh viên chính thức được nhận tài trợ toàn phần:
1. SV. Vũ Duy Thái Sơn, lớp K61CNSHE, Khoa Công nghệ sinh học.
+ Sinh viên tham gia được nhận tài trợ bán phần (không bao gồm vé máy bay):
1. SV. Lê Khắc Duy, lớp K61-16CNTYA, Khoa Chăn nuôi.
Các sinh viên được lựa chọn liên hệ Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228 Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) để được hướng dẫn các thủ tục liên quan.
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: