THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CHĂN NUÔI ĐỢT 2 NĂM 2018

Thời gian

PHÒNG 301

PHÒNG 306

 

8:00-9:00

Đào Thị Mỹ Hạnh

Phetxay Xayyaseng

 

Chủ tịch

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

 

Phản biện 1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

 

Phản biện 2

PGS.TS. Đặng Thái Hải

TS. Phạm Kim Cương

 

Thư ký

TS. Trần Hiệp

TS. Lê Việt Phương

 

Uỷ viên

TS. Trịnh Hồng Sơn

PGS.TS. Mai Thị Thơm

 

9:00-10:00

Kongkeo Philavong

Thongsavath Douangdy

 

Chủ tịch

GS.TS. Vũ Đình Tôn

PGS.TS. Đặng Thái Hải

 

Phản biện 1

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

TS. Nguyễn Quý Khiêm

 

Phản biện 2

TS. Lưu Quang Minh

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

 

Thư ký

TS. Cù Thị Thiên Thu

TS. Hán Quang Hạnh

 

Uỷ viên

TS. Phạm Công Thiếu

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

 

10:00-11:00

Lê Thị Tâm

Soulixay Hongsouvanthong

 

Chủ tịch

GS.TS. Vũ Duy Giảng

GS.TS. Vũ Đình Tôn

 

Phản biện 1

PGS.TS. Nguyễn Thị Lương Hồng

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

 

Phản biện 2

TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

 

Thư ký

TS. Lê Việt Phương

TS. Hán Quang Hạnh

 

Uỷ viên

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

TS. Phạm Sỹ Tiệp

 

14:00-15:00

Nguyễn Thị Vân

Hà Anh Dũng

 

Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

 

Phản biện 1

PGS.TS. Mai Thị Thơm

PGS.TS. Tôn Thất Sơn

 

Phản biện 2

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

 

Thư ký

TS. Bùi Văn Định

TS. Cù Thị Thiên Thu

 

Uỷ viên

TS. Nguyễn Văn Lý

TS. Hồ Xuân Tùng

 

15:00-16:00

Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Đăng Cường

 

Chủ tịch

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

 

Phản biện 1

TS. Đoàn Văn Soạn

TS. Nguyễn Văn Trọng

 

Phản biện 2

TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

 

Thư ký

TS. Trần Hiệp

TS. Hà Xuân Bộ

 

Uỷ viên

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

TS. Nguyễn Văn Duy

 

16:00-17:00

Keoanong Sipaserth

 

Chủ tịch

GS.TS. Đặng Vũ Bình

 

Phản biện 1

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

 

Phản biện 2

TS. Ngô Thị Kim Cúc

 

Thư ký

TS. Bùi Văn Định

 

Uỷ viên

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: