THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH CHĂN NUÔI ĐỢT 1 NĂM 2018

Ngày 16 tháng 6 năm 2018

 

PHÒNG 301

PHÒNG 306

8h00-9h00

Cao Thị Hảo

Lê Thị Xuân

Chủ tịch

PGS.TS Đặng Thái Hải

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Phản biện 1

PGS.TS Phan Xuân Hảo

TS. Đặng Đình Đàn

Phản biện 2

TS.Trịnh Hồng Sơn

PGS.TS. Đặng Thúy Nhung

Thư ký

TS. Bùi Văn Định

TS. Hà Xuân Bộ

Uỷ viên

TS.Đoàn Văn Soạn

PGS.TS. Đỗ Thị Châm

9h00 - 10h00

Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thương

Chủ tịch

PGS.TS Bùi Quang Tuấn

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Phản biện 1

TS. Lê Việt Phương

TS. Phạm Doãn Lân

Phản biện 2

TS. Ninh Thị Len

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Thư ký

TS. Cù Thị Thiên Thu

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

Uỷ viên

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

TS. Lưu Quang Minh

10h00-11h00

Trần Văn Luận

Nguyễn Trung Hiếu

Chủ tịch

GS TS. Nguyễn Xuân Trạch 

GS.TS Vũ Đình Tôn

Phản biện 1

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn

Phản biện 2

TS. Trần Thị Bích Ngọc

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Thư ký

TS. Trần Hiệp

TS. Hán Quang Hạnh

Uỷ viên

TS. Phạm Thị Kim Dung

PGS.TS. Nguyễn Thị Lương Hồng

14h00-15h00

Đỗ Thị Bắc

 

Chủ tịch

PGS.TS Bùi Hữu Đoàn

 

Phản biện 1

TS. Ngô Thị Kim Cúc

 

Phản biện 2

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

 

Thư ký

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

 

Uỷ viên

TS. Hồ Xuân Tùng

 
Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: