Nghiên cứu khoa học

TT

Tênchươngtrình, dựán,đềtài

Mã số và cấp quản lý

Người chủ trì  (CT) hay  tham gia (TG)

Kinh phí

Thời gian thực hiện

1

Research new formula, improve and commercialise new probiotic products

SNV Hà Lan

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2016

2

 Nghiên cứu sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn

Cấp nhà nước

Phạm Kim Đăng (Chủ trì đề tài nhánh cấp nhà nước)

 

2014-2016

3

Nghiên cứu chế biến phụ phẩm ngành rượu cồn làm thức ăn chăn nuôi.

dự án hợp tác song phương Việt Nam Rumania

Phạm Kim Đăng (Chủ trì nhánh)

 

2014-2016

4

Study on the use of rice distiller’sby-product in diets for pig production in Northern Vietnam.

Dự án hợp tác liên đại học quốc tế Việt- Bỉ, giữa Học viện nông nghiệp Việt Nam và hội đồng liên đại học khối pháp ngữ

Phạm Kim Đăng (CT)

 

(2015-2016).

5

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đồng thời tồn dư kháng sinh nhóm phenicol trong sản phẩm có nguồn gốc động vật bằng hệ thống LC/MSMS.

Cấp Trường trọng điểm MS T2012 -50TĐ.

Phạm Kim Đăng (CT)

Nguyễn Thị Phương Giang (TG)

Nguyễn Bá Hiếu (TG)

 

01/2012-12/2013

6

Phương pháp in vitro phát hiện các hợp chất gây rối loạn nội tiết và các hợp chất có hoạt tính dioxin trong môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.

Dự án WBI B8 (Wallonie-Bruxelles International)

Phạm Kim Đăng (Điều phối viên)

 

2010-2012

7

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm và ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư kháng sinh nhóm quinolone trong tôm tại một số tỉnh ven biển khu vực phía Bắc

B2006-11-50, cấp Bộ GD-ĐT

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2006-2007

8

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi sinh vật phát hiện dư lượng một số nhóm kháng sinh trong tôm.

Mã số B2009 -11-120, cấp Bộ GD-ĐT

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2009-2010

9

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS-MS) để xác định đồng thời dư lượng các kháng sinh nhóm phenicol trong một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật trên địa bàn Hà Nội

T2012-02-01TĐ Trọng điểm trường

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2012-2013

10

Thực trạng chăn nuôi baba trên địa bàn tỉnh xã Hồng Lạc, tỉnh Hải Dương

T2004, cấp trường

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2004

11

Điều tra một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và biện pháp và biện pháp phòng trị bệnh sốt sữa  trên  đàn  bò  nuôi tại trung tâm sưa và giống bò Hà Nội.

T2003, cấp trường

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2003

12

Hoàn thiện qui trình công nghệ chăn nuôi lợn khép kín từ nái sinh sản đến lợn thịt choai phục vụ xuất khẩu

KC.06.DA3.NN, cấp nhà nước

Phạm Kim Đăng (tham gia)

 

2001-2003

13

Một số  giải  pháp  kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển  chăn  nuôi  bò  thịt vùng  nguyên  liệu  mía đường

Đề tài trọng điểm cấp bộ GD-ĐT

Phạm Kim Đăng (thư ký)

 

2003-2004

14

Dự án Mini-Elevage

(GRET-VASI)

Dự án quốc tế do sứ Quán Pháp tài trợ

Phạm Kim Đăng (Điều phối viên)

 

2003-2004

15

Dự  án: Cải  thiện  môi trường  nuôi  tôm bền vững và an toàn

Hợp  tác

song phương Việt - Bỉ

2005-2008 (HĐ

số: BL/12/V07

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2004-2006

16

Xây dựng mô hình vỗ  béo bò  thịt tại  Phú Thọ 

Dự án khuyến nông Quốc gia

Phạm Kim Đăng (CT)

 

2009

17

Đánh  giá  ảnh hưởng của các nhân tố đến mối nguy cơ tồn dư  thuốc  thú  y trong  các sản  phẩm  có nguồn gốc từ động vật – Thích  ứng  và  chuẩn  hoá phương  pháp  vi  sinh vật để phát hiện sự hiện diện tồn dư  kháng  sinh trong thịt  được  bán trên thị trường  vùng  đồng bằng sông Hồng - Việt Nam

Dự án hợp tác liên đại học quốc tế Việt - Bỉ

Phạm Kim Đăng (Đồng chủ trì)

 

2009-2010

18

Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kạn

Dự án cấp tỉnh

Nguyễn Bá Mùi (CT), Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Thị Phương Giang  (tham gia)

 

2011-2012

19

Chọn lọc nhằm bảo tồn bền vững giống gà Hồ

Hợp tác song phương Việt-Bỉ

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2013-2015

20

Đánh giá năng  suất của lợn đực  Pietrain  x  Duroc (PiDu) với tỷ lệ  máu của Pietrain  kháng  stress khác nhau (25, 50 và 75%) trong chăn nuôi trang trại. 

Đề tài cấp bộ

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2012-2013

21

Dự án: Giám sát sử dụng kháng  sinh  trong  nuôi trồng  thủy sản  ở  Việt Nam

Dự án kháng kháng sinh -OUCRU (the Oxford University Clinical Research Unit in VietNam)

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2011

22

Phương  pháp  in vitro  phát hiện các hợp chất  gây rối  loạn nội tiết và  các hợp  chất  có  hoạt tính  dioxin  trong  môi trường chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Wallonie-Bruxelles International (WBI_8) 

Phạm Kim Đăng (Chủ trì)

 

2010-2012 

23

Đào tạo thạc sỹ Quốc tế về công nghệ thực phẩm hướng Quản lý chất lượng và Vệ sinh an toàn thực phẩm

Dự án PFS Việt Bỉ

Phạm Kim Đăng (Đồng điều phối)

 

2013-2018

24

Study on the use of rice distiller’s by-product in diets for pig production in Northern Vietnam

Dự án Việt Bỉ

Phạm Kim Đăng (Chủ trì)

 

2014-2015

25

Influence of different types of pig production systems on the animal welfare quality, environmental issues, and social consequences in North Vietnam

HSI (Humane Society International)

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2013

26

Ethnobotany for Sustainable Therapy in Aquaculture and Food Safety “ESTAFS”

French public scientific and technological institution

Phạm Kim Đăng (Chủ trì nhánh)

 

2013-2014

27

Nghiên cứu tân dụng phụ phẩm các nhà máy cồn để sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Nhiệm vụ song phương Vietnam - Rumani

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2014-2016

28

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học chứa đa enzyme và probiotic để ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột

Đề tài cấp thành phố Hà Nội, mã số 01C-06/01-2015-2

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2015-2016

29

Dự án cải thiện năng suất chăn nuôi bò thịt tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Bộ KHCN và Tính Phú Thọ

Phạm Kim Đăng (Tham gia)

 

2014-2015

30

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron phục vụ định hướng tạo Kit ELISA và que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò

Trọng điểm học Viện

Cù Thị Thiên Thu (CT)

Phạm Kim Đăng, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Bá Mùi (Tham gia)

 

2015-2016

 

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh (quick stics) chẩn đoán có thai sớm ở bò

Cấp nhà nước

xxxxxx

 

2017-2019

 

Nghiên cứu chọn lọc dòng  gà mía có khả năng sinh trưởng cao bằng chỉ thị sinh học phân tử.

Cấp thành phố

xxxxxxxxx

 

2016-2019

           

31

Dự án SUSANE II

DANIDA (Đan Mạch)

Cù Thị Thiên Thu (tham gia)

 

2010-2014

32

Nghiên cứu một số chỉ tiêu  đánh giá chất lượng, pha loãng và bảo tồn tinh dịch cừu Phan Rang

Đề tài cấp Trường

Nguyễn Bá Mùi

 

2006

33

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung urê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm dứa  ủ chua làm thức ăn cho bò

Bộ

Nguyễn Bá Mùi

 

2007

34

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của giống dê siêu thịt Boer nuôi tại nông hộ vùng đồi núi Tam Điệp, Nho Quan – Ninh Bình

Bộ

Nguyễn Bá Mùi

 

2008-2009

35

Dùng đực giống Boer để cải tạo đàn dê Cỏ tại tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái

Nguyễn Bá Mùi

 

2009-2010

36

Cải tiến chế độ ăn để phù hợp với tiềm năng di truyền của dê lai hướng thịt

Dự án Mekarn

Nguyễn Bá Mùi

 

2009-2010

37

Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà đồi tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang

Bộ

Nguyễn Bá Mùi

 

2010-2011

38

Bổ sung thân, lá đậu tương vào khẩu phần ăn của dê Cơ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) tại Hòa Bình

Dự án Mekarn

Nguyễn Bá Mùi

 

2011

39

Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Bá Mùi

 

2011-2013

40

Bảo tồn và phát triển nguồn gen gà của dân tộc Mông xương đen quý hiếm tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái’

Tỉnh Yên Bái

Nguyễn Bá Mùi

 

2009-2010

 

 Điều tra tình hình áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và khống chế dịch bệnh tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Trường

Ngô Thị Thùy, Nguyễn Thị Phương Giang

 

2006-2007

 

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của giống thỏ  Ré nuôi tại nông hộ trên địa bàn huyện Gia Lâm

Trường

Nguyễn Thị Phương Giang, Ngô Thị Thùy,

 

2007-2008

 

Sử dụng bột cánh hoa cúc vạn thọ (Marigold) như là một nguồn thức ăn bổ sung mới cho gà đẻ trứng thương phẩm ở Việt Nam

Trường

Nguyễn Thị Phương Giang, Đặng Thúy Nhung

 

2013-2014

 

Đánh giá sự thay đổi hàm lượng Cortisol trong nước bọt của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm và kiểu chuồng

Trường

Nguyễn Thị Phương Giang, Hán Quang Hạnh

 

2015-2016

BÀI BÁO KHOA HỌC

1. Bài báo trong nước

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tạp chí ISI hoặc Scopus

Tập

Số

Trang

Năm công bố

Tác giả/ Đồng tác giả

                   
 

Tình hình chăn nuôi bò sữa ở xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Tây

2

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

2

2

116-119

2004

Phạm Kim Đăng

 

Thực trạng chăn nuôi baba tại xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

1

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

2

3

191-195

2004

Phạm Kim Đăng

 

Kết quả thí nghiệm nuôi bò thịt bằng ngọn lá mía ủ chua

3

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

5

5

386-389

2005

Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá nguồn phụ phẩm mía dùng cho chăn nuôi trâu bò ở vùng nguyên liệu mí đường Bắc trung bộ

2

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

3

3

181-184

2005

Phạm Kim Đăng

 

Hiện trạng nuôi và sử dụng kháng sinh cho tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

7

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

5

2

28-35

2007

Phạm Kim Đăng

 

Chuẩn hóa phương pháp sàng lọc định tính kiểm soát tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có nguồn gốc động vật theo qui định số 2002/657/EC

5

Tạp chí KHKT và Nông nghiệp

 

5

1

24-30

2007

Phạm Kim Đăng

 

Adaptation of a microbiological method to detect antimicrobial residues in shrimp tissue from Vietnam

4

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

7

1

36 - 46

2008

Phạm Kim Đăng

 

Ưng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư kháng sinh nhóm quinolone trong tôm tại một số tỉnh ven biển khu vực phía Bắc

5

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

6

3

261-267

2008

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp đến sự tăng trọng, chất lượng, tồn dư kim loại nặng và kháng sinh trong thịt lợn

2

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

7

4

476-483 

2009

Phạm Kim Đăng

 

Thích ứng phương pháp vi sinh vật để sàng lọc tồn dư kháng sinh nhóm quinolone, tetracycline và sulfamide trong tôm

5

Ký yếu hội thảo Quốc gia về VSATTP lần thứ 5 do Bộ y tế tổ chức 25/12/2009 (có phản biện)

     

456-468

2009

Phạm Kim Đăng

 

Antibiotic utilization in pig and chicken production in Vietnam: case study in Red River Delta

3

Proceedings. The 14th AAAP, August 23-27, 2010 Pingtung, Taiwan

     

93-101

2010

Phạm Kim Đăng

 

Validation of a two-plate microbiological method for screening antibiotic residues in shrimp tissue

9

Analytica Chimica Acta

ISSN: 0003-2670

SCIE

IF 4.711

Scopus

H165

1–2

672

30-39

2010

Phạm Kim Đăng

 

Optimization of a new two-plate screening method for the detection of antibiotic residues in meat.

6

International Journal of Food Science and Technology ISSN:1365-2621

ISI,

IF 1.354

Scopus

H 73

46

10

2070-2076

2011

Phạm Kim Đăng

 

Determination and kinetics of enrofloxacin and ciprofloxacin in Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) using a liquid chromatography/mass spectrometry method

10

Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics

ISSN:1365-2885

IF 1.323

ISI

Scopus

H 50

34

2

142–152

2011

Phạm Kim Đăng

 

The Ri chicken breed and livelihoods in North Vietnam: characterization and prospects

8

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics.

ISSN 1612-9830

Scopus

H 10

112

1

57-69

2011

Phạm Kim Đăng

 

Egg quality comparision of two vietnamese chicken breeds (Ri and Mia)

9

Proceeding The 1 st Poultry International Seminar, from 11- 12/9/2012,

ISBN 978-602-96934-6-1

     

379-382

2012

Phạm Kim Đăng

 

Screening, post-screening and confirmation analysis of antibiotics in pork and chicken meat marketed in Vietnam.

8

Proceedings of the EuroResidue VII Conference. Egmond aan Zee, The Netherlands. 14 - 16 May, ISBN : 978-94-6173-318-4.

     

843-847

2012

Phạm Kim Đăng

 

Điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà ở thành phố Hải Phòng

5

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

 

19

5

92-98

2012

Phạm Kim Đăng

 

Tạo các dòng tế bào lai sinh kháng thể đơn dòng kháng đặc hiệu Follicle Stimulating Hormone

7

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

21

4

33-39

2013

Phạm Kim Đăng

 

Biểu hiện lâm sàng và một số chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu của lợn mắc hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa

4

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

11

5

641-647

2013

Phạm Kim Đăng

 

Preliminary Evaluation of Antimicrobial Residue Levels in Marketed Pork and Chicken Meat in the Red River Delta Region of Vietnam

8

Food and Public Health

ISSN: 2162-9412

 

3

6

267-276

2013

Phạm Kim Đăng

 

The first survey on the use of antibiotic in pig and poultry production Red River Delta region of Vietnam

8

Food and Public Health;

ISSN: 2162-9412

 

3

5

247-256 

2013

Phạm Kim Đăng

 

Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh Chloramphenicol (CAP), Florphenicol (FF) Thiamphenicol (TAP) trong một số sản phẩm động vật bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS)

3

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

12

2

165-176

2014

Phạm Kim Đăng

 

Năng suất và chất lượng thịt của dê cỏ và các tổ hợp lai giữa dê đực F1 (BoerxBách Thảo)và F2 (BoerxBách Thảo) với dê cỏ nuôi tại Bắc Kạn

4

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

12

8

1223-1230

2014

Phạm Kim Đăng

 

Monitoring Antibiotic Use and Residue in Freshwater Aquaculture for Domestic Use in Vietnam

12

EcoHealth

ISSN: 1612-9202

SCIE

IF 2.267

Scopus

H 41

12

3

480–489

2015

Phạm Kim Đăng

 

Khả năng sản xuất của vịt CV Super M ông bà nuôi trên khô, không cần nước bơi lội tại học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

13

4

560-566

2015

Phạm Kim Đăng

 

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng của dê cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và con lai ba giống giữa dê đực Boer với dê cái F1 F1(Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

2

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

13

4

551-559

2015

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của cây ngô ủ chua đến khả năng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và mức độ phát thải khí methane từ dạ cỏ ở bò cạn sữa.

3

Tạp chí KH Công nghệ Chăn nuôi ISSN: 18590802

 

10:

56

43-53 

2015

Phạm Kim Đăng

 

Ho chicken breed: morpho-biometric characteristics and economic efficiency of production.

10

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (số tiếng Anh) ISSN: 1859-476X

 

23

8

73-79

2015

Phạm Kim Đăng

 

Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisation and prospects

4

KHON KAEN AGR. J.

ISSN: 0125-0485

 

2

43

25-30.

2015

Phạm Kim Đăng

 

Role of intracellular Ca2+ on the formation of microvesicle in human red blood cells.

6

Tạp chí sinh học

ISSN: 0866-7160

 

37

1

67-74.

2015

Phạm Kim Đăng

 

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh tạo chế phẩm Probiotic trong chăn nuôi gà.

2

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi, ISSN: 1859-476X

 

23

12

78-86

2015

Phạm Kim Đăng

 

Lienminh chicken breed: native breed and livelihood of people on distric-island Cat Hai of Hai Phong City, Vietnam.

4

Proceeding of International Seminar: improving tropical animal production for food security, 3-5/11/2015. Uni.of Halu Oleo, Indonesia. ISBN : 978-602-8161-91-6

     

95-103

2015

Phạm Kim Đăng

 

Ho Chicken in Bac Ninh Province (Vietnam): From an Indigenous Chicken to Local Poultry Breed

8

International Journal of Poultry Science

ISBN 1682-8356

Scopus

H 36

14

9

521-528

2015

Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá đa dạng di truyền của một số giống gà Việt Nam và Đài Loan bằng chị thị LEI0258 làm cơ sở chọn lọc dòng gà có khả năng kháng bệnh.

7

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Phát triển chăn nuôi bền vững, tổ chức tại Hà Nội 18-19/12/2015. ISBN 978-604-924-204-5

     

58-66

2015

Phạm Kim Đăng

 

Simultaneous Liquefaction, Saccharification and Fermentation at Very High Gravity of Rice at Pilot Scale for Potable Ethanol Production and Distillers Dried Grains Composition.

10

Food and Bioproducts Processing

ISSN: 0960-3085

SCIE

IF 2.824

Scopus

H 45

98

4

79-85

2016

Phạm Kim Đăng

 

Efect of fibre level and fibre source on nitrogen and phosphorus excretion, and hydrogen sulphide, amonia and greengouse gas emissions from pig slurry

2

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

119-129

2016

Phạm Kim Đăng

 

Dietary supplementation of oil and non-protein nitrogen to mitigate methane emissions from growing cattle

5

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

109-118

2016

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Bacillus pro đến một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lợn sinh trưởng

2

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

4

37-42

2016

Phạm Kim Đăng

 

Nghiên cứu điều kiện môi trường lên men sinh tổng hợp Enzyme thủy phân tinh bột sống từ chủng Aspergillus sp. GA15

3

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

4

92-97

2016

Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá khả năng sử dụng bỗng rượu trong chăn nuôi lợn nông hộ tại một số làng nghề nấu rượu truyền thống phía Bắc Việt Nam

4

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

79-86

2016

Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá tiềm năng sử dụng phụ phẩm ngành rượu cồn để sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam

4

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

36-45

2016

Phạm Kim Đăng

 

Prediction and evaluation of methane emissions of growing cattle diets in vietnam based on fecal Near Infrared Reflectance Spectroscopy

5

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

8

65-72

2016

Phạm Kim Đăng

 

Efects of Enzyme supplement of fibrous diet on the performance of Mong Cai and (Landrace x Yorkshire) pigs in post-weaning and growing periods.

3

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

8

37-44

2016

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu bông đến khả năng sản xuất và phát thải khía meetan từ dạ cỏ của bò sữa

3

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

28-35

2016

Phạm Kim Đăng

 

Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà nhiều ngón nuôi tại rừng quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

5

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

1

9-20

2016

Phạm Kim Đăng

 

Lienminh chicken breed and livelihood of people on distric-island Cat Hai of Hai Phong City, Vietnam

4

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

8

26-30

2016

Phạm Kim Đăng

 

Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers.

4

Proceeding of 1st  International Conference on TASP 2016, July 26-29, 2016, Thailand, ISBN : 224-228. 978-974-533-709-1

     

224-228

2016

Phạm Kim Đăng

 

Effect of Cassava Distiller’s dried grains from ethanol production on performace of growing pig

4

Proceeding of International Conference ICOAD 2016, Hanoi, Vietnam from 7 to 8/12/2016, ISBN: 978-604-924-245-8

     

71-78

2016

Phạm Kim Đăng

 

Utilisation of Rice Distiller’s By-product for Swine Production in Northern Vietnam.

6

Proceeding of International Conference ICOAD 2016, Hanoi, Vietnam from 7 to 8/12/2016, ISBN: 978-604-924-245-8

     

79-88

2016

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến năng suất, vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà thịt lông màu.

5

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi

ISSN: 1859-476X

 

24

11

40-46

2016

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi đến nồng độ cortisol của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm. Tạp chí

5

Tạp chí Khoa học và Phát triển

ISSN: 1859-0004

 

14

12

1903-1911

2016

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi nhóm và nuôi cũi đến nồng độ cortisol trong nước bọt của lợn nái hậu bị.

7

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

ISSN: 1859-0802

 

12

72

67-75

2017

Nguyễn Thị Phương Giang, Phạm Kim Đăng

 

Tác động của việc bổ sung rơm lúa chế biến trong thức ăn vỗ béo bò thịt ở Sơn La.

3

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

4

48-52

2017

Phạm Kim Đăng

 

Sử dụng nguồn phụ phẩm sẵn có bổ sung dinh dưỡng để nuôi bò vàng địa phương lấy thịt tại nông hộ ở Sơn La

3

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

4

67-73

2017

Phạm Kim Đăng

 

Tác dụng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng và hình thái vi thể biểu mô đường ruột lọn con trước và sau cai sữa

4

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

5

48-54

2017

Phạm Kim Đăng

 

Sử dụng độn lót nền chuồng lên men vi sinh vật trong chăn nuôi lợn thịt

3

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

5

76-82

2017

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của Probiotic Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng, một số vi khuẩn và hình thái vi thể biểu mô đường ruột gà Ross 308

5

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

6

27-33

2017

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng nuôi nhóm và nuôi cũi đến tập tính của lợn cái.

6

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

6

76-83

2017

Nguyễn Thị Phương Giang, Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung Ractopamine, Salbutamol trong thức ăn chăn nuôi đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ tồn dư của chúng trong một số mô lợn giai đoạn vỗ béo.

10

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

ISSN: 1859-0004

 

15

5

566-573

2017

Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá năng lực phân tích các chất cấm nhóm beta-agonist (Salbutamol, Clenbuterl, Ractopamine) trong thức ăn chăn nuôi và nước tiểu lợn của một số phòng thử nghiệm tại Việt nam.

5

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

ISSN: 1859-0802

 

12

77

85-100

2017

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung Chloramphenicol và Furazolidon vào thức ăn đến sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn và tồn dư của chúng trong một số mô của lợn giai đoạn vỗ béo

9

Tạp chí Khoa học Công nghệ chăn nuôi

ISSN: 1859-0802

 

12

75

60-67

2017

Phạm Kim Đăng

 

Effect of feeding diets containing rice Distilles’ by product on growth performance, Carcass characteristic and meat quality of fattening pigs.

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

72-77

2017

Phạm Kim Đăng

 

Meat production capacity of Sincheng Ducks in Lao Cai province, Viet Nam

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

78-85

2017

Phạm Kim Đăng

 

Reproductive performance of Sincheng Ducks in Lao Cai province, Viet Nam.

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

72-77

2017

Phạm Kim Đăng

 

Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin gene with growth traits of Mia Chicken.

8

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

8

2-6

2017

Phạm Kim Đăng

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến một số chỉ tieu đánh giá chất lượng phúc lợi của lợn nái hậu bị và nái mang thai

 

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

ISSN: 1859-0004

 

15

6

776-785

2017

Nguyễn Thị Phương Giang, Phạm Kim Đăng

 

Đánh giá ảnh hưởng của Probiotic Bacillus bào tử dạng chịu nhiệt đến sinh trưởng, số lượng một số vi khuẩn đường ruột lợn con sau cai sữa.

5

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

9

29-34

2017

Phạm Kim Đăng

 

Nghiên cứu ứng dụng dư Enzyme và lợi khuẩn trong chế biến bã sãn làm thức ăn chăn nuôi lợn. 

4

Tạp chí KHCN trường Đại học Hùng Vương

ISSN : 1859-3968

 

1

6

84-89

2017

Phạm Kim Đăng

 

Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone

6

Tạp chí KHCN Việt Nam (B)

(ISSN: 1859-4794)

 

19

2

 

2017

Phạm Kim Đăng

 

Phúc lợi động vật của lợn cái nuôi nhóm với kiểu chuồng có sân và không có sân.

6

Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi ISSN: 1859-476X

 

25

8

89-94

2017

Phạm Kim Đăng

 

Khả năng sinh sản của dê cái nuôi tại nho Quan Ninh Bình

4

Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

ISSN: 1859-0004

 

15

7

899-904

2017

Phạm Kim Đăng

 

Tình hình áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm

2

Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 7, số 5- 2009

 

7

5

 

2009

Nguyễn Thị Phương Giang

 

Ảnh hưởng của kiểu chuồng đến năng suất sinh sản của lợn nái.

5

Tạp chí Chăn nuôi

   

224

 

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi số 224(9.17).

Nguyễn Thị Phương Giang

2. BÀI BÁO QUỐC TẾ

TT

Tên bài báo

Số tác giả

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tạp chí ISI hoặc Scopus

Tập

Số

Trang

Năm công bố

Tác giả/ Đồng tác giả

 

Antibiotic utilization in pig and chicken production in Vietnam: case study in Red River Delta

3

Proceedings. The 14th AAAP, August 23-27, 2010 Pingtung, Taiwan

     

93-101

2010

Phạm Kim Đăng

 

Validation of a two-plate microbiological method for screening antibiotic residues in shrimp tissue

9

Analytica Chimica Acta

ISSN: 0003-2670

SCIE

IF 4.711

Scopus

H165

1–2

672

30-39

2010

Phạm Kim Đăng

 

Optimization of a new two-plate screening method for the detection of antibiotic residues in meat.

6

International Journal of Food Science and Technology ISSN:1365-2621

ISI,

IF 1.354

Scopus

H 73

46

10

2070-2076

2011

Phạm Kim Đăng

 

Determination and kinetics of enrofloxacin and ciprofloxacin in Tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) using a liquid chromatography/mass spectrometry method

10

Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics

ISSN:1365-2885

IF 1.323

ISI

Scopus

H 50

34

2

 142–152

2011

Phạm Kim Đăng

 

The Ri chicken breed and livelihoods in North Vietnam: characterization and prospects

8

Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics.

ISSN 1612-9830

Scopus

H 10

112

1

57-69

2011

Phạm Kim Đăng

 

Egg quality comparision of two vietnamese chicken breeds (Ri and Mia)

9

Proceeding The 1 st Poultry International Seminar, from 11- 12/9/2012,

ISBN 978-602-96934-6-1

     

379-382

2012

Phạm Kim Đăng

 

Screening, post-screening and confirmation analysis of antibiotics in pork and chicken meat marketed in Vietnam.

8

Proceedings of the EuroResidue VII Conference. Egmond aan Zee, The Netherlands. 14 - 16 May, ISBN : 978-94-6173-318-4.

     

843-847

2012

Phạm Kim Đăng

 

Preliminary Evaluation of Antimicrobial Residue Levels in Marketed Pork and Chicken Meat in the Red River Delta Region of Vietnam

8

Food and Public Health

ISSN: 2162-9412

 

3

6

267-276

2013

Phạm Kim Đăng

 

The first survey on the use of antibiotic in pig and poultry production Red River Delta region of Vietnam

8

Food and Public Health;

ISSN: 2162-9412

 

3

5

247-256 

2013

Phạm Kim Đăng

 

Monitoring Antibiotic Use and Residue in Freshwater Aquaculture for Domestic Use in Vietnam

12

EcoHealth

ISSN: 1612-9202

SCIE

IF 2.267

Scopus

H 41

12

3

480–489

2015

Phạm Kim Đăng

 

Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisation and prospects

4

KHON KAEN AGR. J.

ISSN: 0125-0485

 

2

43

25-30.

2015

Phạm Kim Đăng

 

Lienminh chicken breed: native breed and livelihood of people on distric-island Cat Hai of Hai Phong City, Vietnam.

4

Proceeding of International Seminar: improving tropical animal production for food security, 3-5/11/2015. Uni.of Halu Oleo, Indonesia. ISBN : 978-602-8161-91-6

     

95-103

2015

Phạm Kim Đăng

 

Ho Chicken in Bac Ninh Province (Vietnam): From an Indigenous Chicken to Local Poultry Breed

8

International Journal of Poultry Science

ISBN 1682-8356

Scopus

H 36

14

9

521-528

2015

Phạm Kim Đăng

 

Simultaneous Liquefaction, Saccharification and Fermentation at Very High Gravity of Rice at Pilot Scale for Potable Ethanol Production and Distillers Dried Grains Composition.

10

Food and Bioproducts Processing

ISSN: 0960-3085

SCIE

IF 2.824

Scopus

H 45

98

4

79-85

2016

Phạm Kim Đăng

 

Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers.

4

Proceeding of 1st  International Conference on TASP 2016, July 26-29, 2016, Thailand, ISBN : 224-228. 978-974-533-709-1

     

224-228

2016

Phạm Kim Đăng

 

Effect of Cassava Distiller’s dried grains from ethanol production on performace of growing pig

4

Proceeding of International Conference ICOAD 2016, Hanoi, Vietnam from 7 to 8/12/2016, ISBN: 978-604-924-245-8

     

71-78,

2016

Phạm Kim Đăng

 

Utilisation of Rice Distiller’s By-product for Swine Production in Northern Vietnam.

6

Proceeding of International Conference ICOAD 2016, Hanoi, Vietnam from 7 to 8/12/2016, ISBN: 978-604-924-245-8

     

79-88,

2016

Phạm Kim Đăng

 

Effect of feeding diets containing rice Distilles’ by product on growth performance, Carcass characteristic and meat quality of fattening pigs.

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

72-77

2017

Phạm Kim Đăng

 

Meat production capacity of Sincheng Ducks in Lao Cai province, Viet Nam

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

78-85

2017

Phạm Kim Đăng

 

Reproductive performance of Sincheng Ducks in Lao Cai province, Viet Nam.

5

Proceeding of International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current status and Future", Hanoi,  21-22/7/2017, ISBN:978-604-924-301-1

     

72-77

2017

Phạm Kim Đăng

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: