Đề tài giai đoạn 2020 - đến nay

 1. Đề tài cấp Học viện

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ mắc tiêu chảy của lợn con sau cai sữa

BSTY. Đàm Thị Dung    

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

2

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất cho thịt của con lai giữa gà Tre và M15 nuôi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

KS. Hoàng Thị Thu Hiền

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

3

Khả năng sinh trưởng của bê lai  F2 [BBB x F1 (BBB x Lai Sind)] giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi  nuôi tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Mai

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

4

Xây dựng phần mềm xử lý phiếu khảo sát của Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng kỹ thuật hình ảnh

KS. Nguyễn Thị Thu

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

 

2. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Minh Dư 1 nuôi tại trại chăn nuôi - Khoa Chăn nuôi - Học viện nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần Bích Phương                        

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ

2

Đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Đông Tảo nuôi theo hướng an toàn sinh học tại Hợp tác xã Chăn nuôi và Kinh Doanh Gà Đông Tảo ở Khoái Châu – Hưng Yên

ThS. Nguyễn Thương Thương

1/2020 – 12/2020

Đang thực hiện, đúng tiến độ
 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: