NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2015 - 2019

 

I. Đề tài khoa học công nghệ giai đoạn 2018-2019

 

1. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc Gia

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ứng dụng công nghệ chăn nuôi bò H'Mông và con lai nuôi tập trung ở miền núi phía Bắc”

PGS.TS. Nguyễn Bá Mùi

2019-2023

Đang thực hiện, đúng tiến độ

Chương trình Công nghệ sinh học, Nông nghiệp – Thủy sản:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán có thai sớm ở bò

TS. Phạm Kim Đăng

1/2017-12/2019

Đang thực hiện

2. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đề tài cấp Bộ: “Chọn tạo hai dòng gà Liên Minh có năng suất cao”

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2019-2022

Đang thực hiện, đúng tiến độ

3. Đề tài thành phố Hà Nội

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử

TS. Phạm Kim Đăng

7/2016-7/2019

Đã nghiệm thu

4. Đề tài khoa học công nghệ cấp học viện

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá khả năng định lượng kim loại nặng Cd, Hg, As trong thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống AAS

ThS. Bùi Thị Bích

2019

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá chất lượng tinh dịch của một số giống lợn nuôi tại công ty cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

ThS. Đinh Thị Yên

2019

Đã nghiệm thu

3

Đánh giá khả năng sản xuất của gà lai Đông Tảo x F1(Đông Tảo x Lương Phượng)

ThS. Nguyễn Văn Duy

2019

Đã nghiệm thu

4

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bê lai F2[BBB x F1 (BBB x Lai Sind)] từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi trong chăn nuôi nông hộ ở huyện Ba Vì, Hà Nội

ThS. Dương Thu Hương

2019

Đã nghiệm thu

5

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Estrogen ở lợn Yorkshire và Landrace bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn Chí Thành

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

6

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt trời nuôi tại trại chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần Bích Phương

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

7

Hiệu quả của việc bổ sung hạt vừng trong khẩu phần ăn đến phẩm chất tinh dịch gà Hồ

ThS. Nguyễn Thị Xuân

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

8

Ảnh hưởng của tanin phụ phẩm chè xanh đến khả năng bảo vệ protein trong môi trường dạ cỏ

TS. Trần Hiệp

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu chế biến, sử dụng thân lá cây điền thanh thân xanh (Sesbania cannabina) làm thức ăn cho gia súc nhai lại

TS. Lê Việt Phương

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

10

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen thụ thể prolactin (prolactin receptor) ở gà Mía, gà Ri và gà Đông Tảo bằng kỹ thuật PCR-RFLP

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

5. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu bổ sung sinh khối tảo Spirulina tự sản xuất vào khẩu phần ăn gà thịt

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

2019

Đã nghiệm thu

2

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn lai Meishan

TS. Hà Xuân Bộ

2019

Đã nghiệm thu

3

Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cỏ voi Taiwanese Napier

ThS. Đinh Thị Yên

2019

Đã nghiệm thu

4

Sử dụng rơm ủ nấm trong khẩu phần nuôi cừu

TS. Nguyễn Thị Huyền

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

5

Đánh giá năng suất và chất lượng sữa dê Saanen nuôi tại Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Vinh

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

6

Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất thịt của gà Mía nuôi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Hoàng Anh Tuấn

1/2018-12/2018

Đã nghiệm thu

 

II. Đề tài khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2017

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu điều kiện lên men lỏng bã sắn làm thức ăn chăn nuôi

ThS. Dương Thu Hương

3/2017 – 3/2018

Đã nghiệm thu

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2017

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò F1 (BBB x lai Lind) từ 12 đến 24 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Vân Trang

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

2

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Prolactin của gà Mía, gà Ri bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn Châu Giang

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu, xếp loại tốt

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt và độ vàng da của gà JA-DABACO

ThS. Vũ Thị Ngân

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

3. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), stylo (Stylosanthes sp.), keo dậu (Leucaeana leucocephala) đến năng suất và chất lượng sữa dê

ThS. Nguyễn Thị Vinh

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng máy ấp trứng công nghiệp nhằm nâng cao năng suất trong chăn nuôi chim bồ cầu công nghiệp

ThS. Giang Hoàng Hà

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của các tổ hợp lai giữa lợn cái F1 (Yorkshire x Meishan) và F1 (Yorkshire x Móng Cái) khi phối với lợn đực (Pietrain x Duroc) có thành phần Pietrain khác nhau được nuôi bằng nguồn thức ăn địa phương

ThS. Lê Hữu Hiếu

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Khảo sát năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Taiwanese nhập từ Thái Lan trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hòa Bình

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

3

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt lai F1 (Supper SM3 x Sín Chéng)

ThS. Hoàng Anh Tuấn

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

5. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thịt lông màu

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá sự thay đổi hàm lượng cortisol trong nước bọt của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm và kiểu chuồng

ThS. Nguyễn Thị Châu Giang

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

3

Phẩm chất tinh dịch và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh nhân tạo trên gà Đông Tảo nuôi tại trại gà – khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Huế

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

6. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ảnh hưởng của việc sử dụng giàn đậu và hố tắm cát tới chất lượng phúc lợi động vật và khả năng sản xuất của gà thịt khi nuôi nhốt và bán thả

ThS. Nguyễn Thị Xuân

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá khả năng sản xuất thịt của đàn gà Ninh Hòa (Chọi x Ri Ninh Hòa) nuôi tại các trại chăn nuôi - khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần Bích Phương

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

 

III. Đề tài khoa học công nghệ giai đoạn 2015

1 .Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

GS.TS. Vũ Đình Tôn

2015-2017

Đã nghiệm thu

2

Quy trình kiểm tra năng suất giống vật nuôi: Phần 1. Quy trình kiểm tra năng suất lợn giống hậu bị

Bùi Hữu Đoàn, Đỗ Đức Lực, Hà Xuân Bộ, Trần Hiệp, Đào Lệ Hằng

2015

Đã nghiệm thu

              2. Đề tài khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Phát triển công nghệ lên men khô đậu tương làm thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản

Nguyễn Xuân Trạch, Nguyễn Thị Lan, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp

2015-2018

Đã nghiệm thu

2

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ nhỏ từ 0 – 24 tháng tuổi  tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trần Hiệp

2015

Đã nghiệm thu

3

Nghiên cứu phẩm chất tinh dịch gà Hồ và Đông Tảo

Đỗ Thị Huế

2015

Đã nghiệm thu

4

Study on the use of rice distiller's by-product in diets for pig production in Northern Vietnam

Phạm Kim Đăng

2015-2017

Đã nghiệm thu

3. Đề tài khoa học và công nghệ địa phương

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Xây dựng và phát triển mô hình nuôi lợn thỊt chất lượng cao từ các tổ hợp lợn lai giữa nái F1 (Yorkshire × Móng Cái), F1 (Yorkshire x Meishan) với đực giống Pidu25 và Pidu50

Vũ Đình Tôn, Đỗ Đức Lực, Nguyễn Công Oánh, Hán Quang Hạnh, Hà Xuân Bộ (Tham gia)

2015-2016

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm sinh học chứa đa enzyme và probiotic để ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi từ bã thải chế biến tinh bột

Vũ Văn Hạnh, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Bá Mùi, Trần Hiệp,

2015-2016

Đã nghiệm thu

3

Nhân thuần lưu giữ bảo tồn giống gà Bang Trới

Nguyễn Bá Mùi (tham gia)

2015-2017

Đã nghiệm thu

4. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện trọng điểm

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron phục vụ định hướng tạo Kit Elisa và que thử nhanh để chấn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò

TS. Cù Thị Thiên Thu

2015-2016

Đã nghiệm thu

5. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá năng suất và giá trị dinh dưỡng của cây đậu Mèo (Mucuna pruriens) dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại.

 KS. Bùi Huy Doanh

2015

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình chăn nuôi dê đạt năng suất và hiệu quả, phù hợp với điều kiện vùng hải đảo tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

Hán Quang Hạnh, Lê Hữu Hiếu, Nguyễn Ngọc Bằng

2015

Đã nghiệm thu

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: