NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

 

 

I. Đề tài đang thực hiện:

 

1. Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước năm 2018

 

Chương trình Công nghệ sinh học, Nông nghiệp – Thủy sản:

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu progesterone để chế tạo que thử nhanh (Quick Sticks) chẩn đoán có thai sớm ở bò

TS. Phạm Kim Đăng

1/2017-12/2019

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

 

2. Đề tài thành phố hà nội

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử

TS. Phạm Kim Đăng

7/2016-7/2019

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

 

3. Đề tài khoa học công nghệ cấp học viện năm 2018

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Estrogen ở lợn Yorkshire và Landrace bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn Chí Thành

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

2

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt trời nuôi tại trại chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần Bích Phương

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

3

Hiệu quả của việc bổ sung hạt vừng trong khẩu phần ăn đến phẩm chất tinh dịch gà Hồ

ThS. Nguyễn Thị Xuân

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

4

Ảnh hưởng của tanin phụ phẩm chè xanh đến khả năng bảo vệ protein trong môi trường dạ cỏ

  1. Trần Hiệp

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

5

Nghiên cứu chế biến, sử dụng thân lá cây điền thanh thân xanh (Sesbania cannabina) làm thức ăn cho gia súc nhai lại

  1. Lê Việt Phương

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

6

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen thụ thể prolactin (prolactin receptor) ở gà Mía, gà Ri và gà Đông Tảo bằng kỹ thuật PCR-RFLP

  1. Nguyễn Hoàng Thịnh

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

 

4. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Sử dụng rơm ủ nấm trong khẩu phần nuôi cừu

TS. Nguyễn Thị Huyền

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

2

Đánh giá năng suất và chất lượng sữa dê Saanen nuôi tại Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Vinh

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

3

Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất thịt của gà Mía nuôi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Hoàng Anh Tuấn

1/2018-12/2018

Đang thực hiện, Đúng tiến độ

 

II. Đề tài khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2017

 

1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu điều kiện lên men lỏng bã sắn làm thức ăn chăn nuôi

ThS. Dương Thu Hương

3/2017 – 3/2018

Đã nghiệm thu

 

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2017

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò F1 (BBB x lai Lind) từ 12 đến 24 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Vân Trang

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

2

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Prolactin của gà Mía, gà Ri bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn Châu Giang

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu, xếp loại tốt

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt và độ vàng da của gà JA-DABACO

ThS. Vũ Thị Ngân

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

 

3. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

 

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), stylo (Stylosanthes sp.), keo dậu (Leucaeana leucocephala) đến năng suất và chất lượng sữa dê

ThS. Nguyễn Thị Vinh

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

2

Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng máy ấp trứng công nghiệp nhằm nâng cao năng suất trong chăn nuôi chim bồ cầu công nghiệp

ThS. Giang Hoàng Hà

1/2017 – 1/2018

Đã nghiệm thu

 

4. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2016

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của các tổ hợp lai giữa lợn cái F1 (Yorkshire x Meishan) và F1 (Yorkshire x Móng Cái) khi phối với lợn đực (Pietrain x Duroc) có thành phần Pietrain khác nhau được nuôi bằng nguồn thức ăn địa phương

ThS. Lê Hữu Hiếu

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Khảo sát năng suất và giá trị dinh dưỡng của cỏ Taiwanese nhập từ Thái Lan trồng tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hòa Bình

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

3

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt lai F1 (Supper SM3 x Sín Chéng)

ThS. Hoàng Anh Tuấn

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

 

5. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Học viện năm 2016

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thịt lông màu

TS. Nguyễn Hoàng Thịnh

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá sự thay đổi hàm lượng cortisol trong nước bọt của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm và kiểu chuồng

ThS. Nguyễn Thị Châu Giang

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

3

Phẩm chất tinh dịch và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh nhân tạo trên gà Đông Tảo nuôi tại trại gà – khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Huế

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

 

6. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

 

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Năm thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Ảnh hưởng của việc sử dụng giàn đậu và hố tắm cát tới chất lượng phúc lợi động vật và khả năng sản xuất của gà thịt khi nuôi nhốt và bán thả

ThS. Nguyễn Thị Xuân

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

2

Đánh giá khả năng sản xuất thịt của đàn gà Ninh Hòa (Chọi x Ri Ninh Hòa) nuôi tại các trại chăn nuôi - khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  1. Trần Bích Phương

1/2016 – 1/2017

Đã nghiệm thu

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: