71 câu hỏi - đáp về chăn nuôi bò sữa

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay cả nước ta  có gần 40.000 con bò sữa. Lượng sữa sản xuất ra mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu. Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh sản xuất sữa trong nước, cố gắng phấn đấu đến năm 2010 đưa đàn bò sữa cả nước lên 200.000 con và tự túc được 40% nhu cầu tiêu dùng sữa.

 

Cẩm nang nuôi thỏ

Phần 1:  Đặc điểm sinh lý và khả năng sản xuất của thỏ
1/ Đặc điểm sinh lý.
2/ Khả năng sản xuất.

Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

 

Dự án bò sữa Việt Bỉ (VBDP) với mục tiêu tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi bò sữa trên cơ sở sản xuất sữa trong nước phát triển bền vững. Dự án triển khai tại 5 tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) từ năm 2005 đến

Hormones in animal production

Hormone-dependent sex differences in growth rate have been known for a long time. It has also been known that growth rate and FCE (feed conversion efficiency) are higher in intact males than in castrates. It was natural, then, that the availability of hormones and other natural or synthetic substances displaying hormonal activity led to experiments aiming at their use to

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: