Chọn lọc bò đực giống

 

Lời nói đầu

 

Việc mua bò đực để thay thế hàng năm trong chăn nuôi bò thịt có thể được coi như là một chi phí quan trọng. Giá trị thực của con đực không phải lúc nào cũng được đánh giá đầy đủ và trước đây vấn đề này chưa được chú ý đến. Điều quan trọng là người mua bò đực phải mua được con đực đáng giá đồng tiền mình bỏ ra và phải đủ hiểu biết để có thể yên tâm trả cao hơn cho những con bò đực có nhiều thông tin đáng tin cậy về năng suất của chúng.

 

 

Trước đây, người chăn nuôi thường chọn lọc con đực trên cơ sở các thông tin sẵn có tốt nhất về con đực vào thời điểm mua. Hiện nay ngày càng có nhiều thông tin giúp cho các nhà tạo giống có thể ước tính được giá trị giống của những con đực, việc này có thể làm thay đổi nhanh chóng phương pháp mua bán đời con của những con đực.

 

Chọn lọc bò đực cần phải dựa trên các tiêu chuẩn sau đây:

- Sinh sản tốt nhằm sản xuất ra được nhiều tinh dịch chất lượng tốt đồng thời có khả năng và nhu cầu phối giống với bò cái

- Khoẻ mạnh, hiền lành

- Chất lượng di truyền cao giúp đời sau của chúng có được các tính trạng mong muốn phù hợp với nhu cầu của từng thị trường cụ thể.

 

Việc nhấn mạnh tiêu chuẩn này hay khác trong 3 tiêu chuẩn trên là tuỳ thuộc vào môi trường và nơi mà con đực sẽ sống.

 

Cuối cùng, điều rất quan trọng là người sản xuất cần phải xác định rõ họ định sản xuất thịt cho thị trường loại nào và mục đích của công tác giống là gì, để thoả mãn tốt nhất thị trường mà họ chọn.

Chọn lọc bò đực giống

 

 

Newer news items:

Older news items: