Hiệu quả điều trị của praziquantel đối với một số ngoại ký sinh trùng ký sinh trên cá nước ngọt

Hiệu quả điều trị của praziquantel đối với một số ngoại ký sinh trùng ký sinh trên cá nước ngọt

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: