Developing forage technologies with smallholder farmers

The Forages for Smallholder Project (FSP)

The Forages for Smallholders Project (FSP) is a Southeast Asian regional program funded by AusAID that commenced in 1995. It is managed by CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) and by CSIRO Tropical Agriculture

Chọn lọc bò đực giống

 

Lời nói đầu

 

Việc mua bò đực để thay thế hàng năm trong chăn nuôi bò thịt có thể được coi như là một chi phí quan trọng. Giá trị thực của con đực không phải lúc nào cũng được đánh giá đầy đủ và trước đây vấn đề này chưa được chú ý đến. Điều quan trọng là người mua bò đực phải mua được con đực đáng giá đồng tiền mình bỏ ra và phải đủ hiểu biết để có thể yên tâm trả cao hơn cho những con bò đực có nhiều thông tin đáng tin cậy về năng suất của chúng.

Nuôi dưỡng gia súc nhai lại - Những nguyên lý cơ bản và thực hành

LỜI NÓI ĐẦU

 

Những người chăn nuôi, các sinh viên, bạn bè cùng với thực tiễn đã khuyến khích tôi viết cuốn sách về nuôi dưỡng gia súc nhai lại. Cuốn sách này trình bày những kiến thức mới về khoa học trong nuôi dưỡng gia súc bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với người chăn nuôi.

Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt

 

 

Giới thiệu

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong xây dựng một chương trình nhân giống cân bằng là xây dựng một tập hợp các mục tiêu nhân giống.

Để thực hiện được điều này cần phải nắm được:

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: