Hiệu quả sử dụng đất ngập nước trồng lúa để xử lý nước ô nhiễm của ao ươm cá tra

Nhóm nghiên cứu Đặng Quốc Cường, Công ty cổ phần BVTV Delta, Cần Thơ; Trương Thị Nga, khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Trường đại học Cần Thơ và Trần Thị Diễm Phúc, Công ty xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ đã nghiên cứu “Hiệu quả sử dụng đất ngập nước trồng lúa để xử lý nước ô nhiễm của ao ươm cá tra”, với mục đích tận dụng lại nguồn dưỡng chất có trong nước thải ao ươm cá tra giống cung cấp cho quá trình phát triển của cây lúa, góp phần hạn chế ô nhiễm nước mặt từ quá trình ươm cá tra giống.

 

Với xu thế các ao ươm cá giống tăng như hiện nay thì vấn đề xử lý lượng nước thải từ quá trình ươm cá tra giống cần được quan tâm nhằm hạn chế tình hình ô nhiễm nguồn nước mặt. Trong khi đó, việc kết hợp nuôi thủy sản vào hệ thống canh tác lúa có thể làm giảm ô nhiễm môi trường nước mặt, giảm lượng phân hóa học sử dụng trên đồng ruộng. Đặc biệt trong nước thải từ các ao ươm cá tra giống có các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của cây lúa.

Thí nghiệm được bố trí trên ruộng của nông dân tại khu vực nghiên cứu: dùng nước sông để tưới lúa và bón bổ sung phân vô cơ; dùng nước ao ươm cá tra giống để tưới lúa và bón bổ sung phân NPK; dùng nước ao ươm cá tra giống để tưới lúa và bón bổ sung phân 2/3 NPK; dùng nước ao ươm cá tra giống để tưới lúa và chỉ bón bổ sung phân kali. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sử dụng nước ao ươm cá tra giống để tưới lúa cho thấy hiệu quả rõ rệt thông qua việc làm giảm các thông số hóa học ở tất cả các nghiệm thức. Bên cạnh đó, khi sử dụng nước ao ươm cá tra giống để tưới cho cánh đồng lúa có thể giảm ít nhất 1/3 lượng phân bón sử dụng trên đồng ruộng mà vẫn đảm bảo năng suất lúa cho nông dân.

 

N.Q - khoahocphothong.com.vn

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: