Liên hệ

 

Bộ phận Quản trị website và Quản trị mạng

Nhà xuất bản đại học Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phòng 217B - Nhà Hành chính 

Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 

Điện thoại: 04-62617556

Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Copyright: Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Tel: (0243) 827 6653 / Fax: / Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Switch mode views: